שירי ילדים

שירי ילדים

נוטים לענות על פנטזיות רגרסיביות ואינפנטיליות של מבוגרים ולא על צורכיהם האמיתיים של ילדים.
 
למעלה