שיקים חוזרים בתקופת משבר הקורונה

שיקים חוזרים בתקופת משבר הקורונה

עסקים ומשקי בית שנקלעו לקשיים תזרימים באופן לא צפוי בעקבות משבר הקורונה,
הפיקוח על הבנקים קבע כי תושהה הגבלת חשבונות בנק בשל צ'קים ללא כיסוי החל מה-4 במרץ 2020.
הדגש הוא על המילה "השהיה".
חשבונות לא יוגבלו בגלל שיקים חוזרים מחמת אכ"מ רק בתקופת המשבר שהוגדרה מה- 4 במרץ עד למועד שיודיעו על תום תקופת החרום
מיד עם תום תקופת המשבר כל אותם שיקים שחזרו בתקופה זו יספרו במניין השיקים החוזרים.
יתרה מכך, החזר צ'ק מסיבת אין כיסוי מספיק במהלך משבר הקורונה ימשיך להיות מדווח למאגר נתוני האשראי בבנק ישראל והדבר ישפיע על הדירוג הפיננסי של הלקוח.
חשוב להבין שאמנם החזרת צ'ק לא תגרור הגבלה, ואולם, בפני מקבל הצ'ק תעמוד בהמשך האפשרות לפנות להוצאה לפועל לצורך הפעלת הליך גבייה בהוצל"פ.
אוסיף כי לפי חוק שיקים חוזרים ניתן לערער על שיק שחזר מחמת אכ"מ ולבקש לגרוע אותו ממניין השיקים החוזרים.
העילות לערעור מפורטות בחוק בסעיף 10 והעילה הרלוונטית לערעור בתקופה זו הינה ואני מצטט:
"הלקוח הוא תושב של שטח שהוכרזה לגביו שעת חירום כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "הכרזה על שעת חירום" כאמור בסעיף 1 לחוק שיקים ללא כיסוי, ובין המועד שבו נמשך השיק למועד שבו הוא הוצג לפירעון הייתה הרעה משמעותית בהכנסותיו של הלקוח עקב שעת החירום, ובשל כך סורב השיק".

לסיכום: לעליה בשיקים חוזרים בתקופת הקורונה יהיה מחיר כבד מיד לאחר שהמשבר יסתיים.
אין ספק כי חלק מהשיקים חזרו כי באמת העסקים ומשקי בית נקלעו למצב תזרימי קשה אך יש כאלה שניצלו את המצב וביטלו שיקים.
מוטב לכבד שיקים כי זו הדרך הנכונה: חוקית ומוסרית.
מי שחזר לו שיק בשל מצוקה כספית, יש באפשרותו לבקש את הסרת השיק ממניין השיקים בבנק ישראל.
לפרטים נוספים: יש לפנות בטלפון 052-6704282
 
למעלה