שינויים זמניים בתנועת רכבות בשני סופ"ש באוק':

מצב
הנושא נעול.
שינויים זמניים בתנועת רכבות בשני סופ"ש באוק':

שינויים זמניים בתנועת רכבות בשני סופ"ש באוק':
החל מיום ה' 3.10.13 בשעה 21:00 ועד יום א' 6.10.13 בשעה 5:00,
והחל מיום ה' 24.10.13 בשעה 21:00 ועד יום א' 27.10.13 בשעה 5:00,
תיסגרנה תחנות לוד גני אביב וכפר חב"ד (ומקטע המסילה שביניהן) לצורך עבודות תשתית.
לרשותכם יעמדו שירותי הסעות בין תחנות לוד גני אביב וכפר חב"ד לבין תחנת לוד.

עקב הסגירה ייתכנו שינויים במספרי הרציפים המופיעים באתר ובאפליקציה. שימו לב לכריזה וללוחות האלקטרונים בהגיעכם לתחנה.

שימו לב! כתוצאה מהסגירה יחולו שינויים נוספים בתנועת הרכבות:

יום ה' 3.10.13 ו- 24.10.13
קו ת"א - הראשונים:
הרכבת היוצאת בשעה 21:14 מתחנת ת"א סבידור מרכז תחל נסיעתה מתחנת לוד.
קו ת"א - ירושלים:
הרכבות היוצאות בשעות 21:53 ו- 22:53 מתחנת ת"א סבידור מרכז תחלנה נסיעתן מתחנת לוד.
הרכבות היוצאות בשעות 20:28 ו- 21:28 מתחנת ירושלים מלחה תסיימנה נסיעתן בתחנת לוד.

יום ו' 4.10.13 ו- 25.10.13
קו ת"א - ירושלים:
הרכבות תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת לוד (במקום בתחנות ת"א).
קו ת"א - ראשל"צ הראשונים:
הרכבות תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת לוד (במקום בתחנת ראשל"צ הראשונים).
קו אשקלון - בנימינה/חיפה:
הרכבות לא תפעלנה בין תחנת לוד לבין תחנת ת"א ההגנה. כלומר, הרכבות בקו זה תפעלנה במתכונת מפוצלת:
מבנימינה/חיפה - תפעלנה מ/עד תחנת ת"א ההגנה.
מאשקלון - תפעלנה מ/עד תחנת לוד.
קו רחובות - בנימינה/חיפה:
הרכבות תפעלנה במסלול חלופי ולכן יתווספו 5-7 דקות לזמן נסיעתן.
קו באר שבע - ת"א/נהרייה:
הרכבות תפעלנה במסלול חלופי ולכן יתווספו 5-7 דקות לזמן נסיעתן.

מוצ"ש 5.10.13 ו- 26.10.13
קו ת"א - ראשל"צ הראשונים:
הרכבת היוצאת בשעה 22:12 מתחנת ת"א סבידור מרכז, תחל נסיעתה בתחנת לוד.
הרכבת היוצאת בשעה 21:27 מתחנת ראשל"צ הראשונים תסיים נסיעתה בתחנת לוד (במקום בתחנת ת"א סבידור מרכז).
קו ת"א - ירושלים:
הרכבת היוצאת בשעה 21:50 מתחנת ירושלים מלחה תסיים נסיעתה בתחנת לוד (במקום בתחנת ת"א סבידור מרכז).
קו אשקלון/רחובות - בנימינה/חיפה:
הרכבות תפעלנה במסלול חלופי ולכן יתווספו 5-7 דקות לזמן נסיעתן.
קו באר שבע - ת"א/נהרייה:
הרכבות תפעלנה במסלול חלופי ולכן יתווספו 5-7 דקות לזמן נסיעתן.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה