שינויים בתנועת הרכבות בתחנת ב"ש מרכז בין יום רביעי הבא

מצב
הנושא נעול.
שינויים בתנועת הרכבות בתחנת ב"ש מרכז בין יום רביעי הבא

שינויים בתנועת הרכבות בתחנת ב"ש מרכז בין יום רביעי הבא
ליום שישי הבא וסגירת תחנת דימונה בימים הללו:
"
החל מיום ד' 26.8.15 ועד ליום ו' 28.8.15 (כולל), בשל עבודות תשתית,
תיסגר תחנת דימונה ויחולו שינויים בתנועת הרכבות מ/אל תחנת באר שבע מרכז.

לרשותכם יעמדו שירותי הסעות בין התחנות כמפורט מטה.

מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.

להלן פירוט השינויים:

ימים ד'-ה' 26-27.8.15
תחנת דימונה תיסגר.
הרכבות היוצאות בשעות 7:38, 8:38, 17:38 ו-18:38 מתחנת באר שבע מרכז אל תחנת חיפה מרכז השמונה, תחלנה נסיעתן בתחנת באר שבע צפון/אוניברסיטה בשעות 7:45, 8:45, 17:45 ו-18:45 בהתאמה.
הרכבות היוצאות בשעות 6:37 ו-16:13 מתחנת ת"א סבידור מרכז לכיוון באר שבע, תסיימנה נסיעתן בתחנת באר שבע צפון/אוניברסיטה בשעות 7:41 ו-17:32 בהתאמה (במקום בתחנת בבאר שבע מרכז בשעות 7:50 ו-17:40בהתאמה).
הרכבות היוצאות בשעות 6:36, 15:36 ו-16:36 מתחנת חיפה מרכז השמונה לכיוון באר שבע, תסיימנה נסיעתן בתחנת באר שבע צפון/אוניברסיטה בשעות 8:41, 17:41 ו-18:41 בהתאמה (במקום בתחנת באר שבע מרכז בשעות 8:50, 17:50 ו-18:50 בהתאמה).

יום ו' 28.8.15
תחנת דימונה תיסגר.
הרכבות תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת באר שבע צפון/אוניברסיטה (במקום בתחנת באר שבע מרכז), למעט הרכבות היוצאות מתחנת באר שבע מרכז אל תחנת ת"א סבידור מרכז בשעות 6:28 ו-7:28 והרכבות היוצאות מתחנת ת"א סבידור מרכז אל תחנת באר שבע מרכז בשעות 14:44 ו-15:44.

תנועת הרכבות תחזור לפעול כסדרה במוצ"ש 29.8.15.

שירותי הסעות
בין תחנות באר שבע מרכז ובאר שבע צפון/אוניברסיטה:
יפורט קרוב.

בין תחנות דימונה ובאר שבע צפון/אוניברסיטה:
מתחנת דימונה לתחנת באר שבע צפון/אוניברסיטה
ימים ד' ו-ה' 26-27.8.15 - בשעות 06:10, 08:10 ו- 16:10.
יום ו' 28.8.15 - בשעות 07:36, 10:36 ו- 12:36.
מתחנת באר שבע צפון/אוניברסיטה לתחנת דימונה
ימים ד' ו-ה' 26-27.8.15 - בשעות 07:35, 10:55 ו- 17:55.
יום ו' 28.8.15 - בשעות 08:35, 11:35 ו- 13:35.
"
[URL]http://www.rail.co.il/HE/DrivePlan/ScheduleAlerts/Pages/altaugust15.aspx[/URL]
 

nOnAmE134

New member
תודה רבה, מר עמוד שדרה ;)

שינויים בתנועת הרכבות בתחנת ב"ש מרכז בין יום רביעי הבא
ליום שישי הבא וסגירת תחנת דימונה בימים הללו:
"
החל מיום ד' 26.8.15 ועד ליום ו' 28.8.15 (כולל), בשל עבודות תשתית,
תיסגר תחנת דימונה ויחולו שינויים בתנועת הרכבות מ/אל תחנת באר שבע מרכז.

לרשותכם יעמדו שירותי הסעות בין התחנות כמפורט מטה.

מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.

להלן פירוט השינויים:

ימים ד'-ה' 26-27.8.15
תחנת דימונה תיסגר.
הרכבות היוצאות בשעות 7:38, 8:38, 17:38 ו-18:38 מתחנת באר שבע מרכז אל תחנת חיפה מרכז השמונה, תחלנה נסיעתן בתחנת באר שבע צפון/אוניברסיטה בשעות 7:45, 8:45, 17:45 ו-18:45 בהתאמה.
הרכבות היוצאות בשעות 6:37 ו-16:13 מתחנת ת"א סבידור מרכז לכיוון באר שבע, תסיימנה נסיעתן בתחנת באר שבע צפון/אוניברסיטה בשעות 7:41 ו-17:32 בהתאמה (במקום בתחנת בבאר שבע מרכז בשעות 7:50 ו-17:40בהתאמה).
הרכבות היוצאות בשעות 6:36, 15:36 ו-16:36 מתחנת חיפה מרכז השמונה לכיוון באר שבע, תסיימנה נסיעתן בתחנת באר שבע צפון/אוניברסיטה בשעות 8:41, 17:41 ו-18:41 בהתאמה (במקום בתחנת באר שבע מרכז בשעות 8:50, 17:50 ו-18:50 בהתאמה).

יום ו' 28.8.15
תחנת דימונה תיסגר.
הרכבות תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת באר שבע צפון/אוניברסיטה (במקום בתחנת באר שבע מרכז), למעט הרכבות היוצאות מתחנת באר שבע מרכז אל תחנת ת"א סבידור מרכז בשעות 6:28 ו-7:28 והרכבות היוצאות מתחנת ת"א סבידור מרכז אל תחנת באר שבע מרכז בשעות 14:44 ו-15:44.

תנועת הרכבות תחזור לפעול כסדרה במוצ"ש 29.8.15.

שירותי הסעות
בין תחנות באר שבע מרכז ובאר שבע צפון/אוניברסיטה:
יפורט קרוב.

בין תחנות דימונה ובאר שבע צפון/אוניברסיטה:
מתחנת דימונה לתחנת באר שבע צפון/אוניברסיטה
ימים ד' ו-ה' 26-27.8.15 - בשעות 06:10, 08:10 ו- 16:10.
יום ו' 28.8.15 - בשעות 07:36, 10:36 ו- 12:36.
מתחנת באר שבע צפון/אוניברסיטה לתחנת דימונה
ימים ד' ו-ה' 26-27.8.15 - בשעות 07:35, 10:55 ו- 17:55.
יום ו' 28.8.15 - בשעות 08:35, 11:35 ו- 13:35.
"
[URL]http://www.rail.co.il/HE/DrivePlan/ScheduleAlerts/Pages/altaugust15.aspx[/URL]
תודה רבה, מר עמוד שדרה ;)
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה