שינויים בפעילות לשכות מינהל האוכלוסין וההגירה בעקבות ההקלות 17/10/2020

למעלה