שימו לב איך אלירז ואלין מעודדים את איילה...

שימו לב איך אלירז ואלין מעודדים את איילה...

כשהם בעצמם מועמדים ולעומת השניים המקסימים האלה שימו לב לתגובותיה של איילה ... פשוט לא יאומן !!!
 
זה ההבדל התהומי בין הקבוצות

..............מסמסים 2 לאלין................מסמסים 3 לאלירז ..............מסמסים 2 לאלין................מסמסים 3 לאלירז ..............מסמסים 2 לאלין................מסמסים 3 לאלירז ..............מסמסים 2 לאלין................מסמסים 3 לאלירז ..............מסמסים 2 לאלין................מסמסים 3 לאלירז
 
למעלה