שימותו המקנאים בסער ואיילה!!

שימותו המקנאים בסער ואיילה!!

אני פשוט חושב שכל אדם בריא במוחו ונפשו לא מסוגל לקנא בזוג הזבלים האלה אלא רק לרחם ו/או לתעב אותם עד עמקי נשמתו!. ואם יש איזשהו מישהו שמסוגל לקנא בהם, אני חושב שהוא אדם כ"כ שפל ונחות מבחינת אישיות ומבחינה מוסרית, שאני לא מוצא שום סיבה להשאירו בחיים
 
למעלה