שימוש במסמכים שלא צורפו בגילוי המסמכים

AmitNHB

New member
שימוש במסמכים שלא צורפו בגילוי המסמכים

שלום רב,

לפני מס' ימים היתי בדיון הוכחות במשפט בו היתי הנתבע.
בא כוחו של התובע הציג שוב ושוב מסמכים שלא צורפו בגילוי המסמכים. כמובן שהתנגדנו אבל הוא פשוט שיקר לשופטת וטען שהוא כן צרף את המסמכים.

למיטב זיכרוני היו לפחות 6 או 7 מסמכים כאלה ונעשה בהם שימוש רב בחקירה שלי, של העדים מטעמי ושל המומחה מטעמי. למעשה עיקר קו החקירה של התובע נשען על מסמכים האלה.

מה ניתן לעשות בעניין ? תודה רבה.
 

9x9

New member
יש בעיה עם העובדות בשאלה שלך

כשאתה אומר שהתנגדת, ועורך הדין שיקר, אתה לא מגלה לנו מה היתה החלטת בית המשפט לגבי כל אחת מההתנגדויות שלך? והאם בפרוטוקול צויין שהתנגדת?
כשעורך הדין אומר שהמסמך כן צורף, הוא צריך לנקוב במספר הסידורי של המסמך שנמצא לטענתו בגילוי המסמכים, האם דרשת שיציין את המספר הסידורי?
אתה גם לא אמרת באיזה סדר דין מדובר ובאיזה בית משפט.
אם בית המשפט אכן התיר לעורך הדין להשתמש במסמכים הללו, ויש בפרוטוקול של הדיון קביעה כזו של בית המשפט, אז אם יהיה צורך תצטרך להגיש ערעור על פסק הדין, במידה שפסק הדין יסתמך גם הוא על אותם מסמכים.
כאמור, בשאלה חסרים פרטים רלוונטיים רבים.
 

gili667

New member
גילוי מסמכים ותיק מוצגים

המסמכים שמגישים לביהמ"ש לא חיבים להיות כלל המסמכים בגילוי מסמכים

המסמכם שמגישים לביהמ"ש מאוגדים בתיק מוצגים,כל מוצג מקבל מספר
ובתחילת תיק המוצגים יש פרוט המוצגים ומספרם

כשאתה טוען שמוצג כלשהי לא פורט ,והצד השני טוען שפורט - דרוש מהצד השני שיראה היכן נמצא המוצג בתק המוצגים

אפשר להתיע עם מצגים , אתה רשאי להתנגד , והשופט מחליט


אני לא עו"ד
 
אם המסמכים הוצגו כראיה

באישור בית המשפט אולי ניתן יהיה לתקוף את פסק הדין בערעור ככל שהוא יתבסס על המסמכים וייגרם לך עיוות דין.
 

AmitNHB

New member
תודה והסברים

ראשית אני מודה לכם על התשובות.

את הפרוטוקול טרם קיבלתי אבל לאחר שיחה קצרה עם עורך דיני מסתבר שהמסמכים אכן נמסרו לבית המשפט. הם פשוט נמסרו מאחורי הגב שלנו !

כלומר בניגוד לכל שאר המסמכים (כתבי תביעה, הגנה ותשובות, מכתבים נוספים וצווים, חוות דעת, תצהירים, שאלונים וכו'..) היה עוד סט של מסמכים שעורך דין התובע פשוט מסר ידנית לבית המשפט באחד הדיונים המקדימים והסתיר מאיתנו בכוונה.

כאמור במסמכים אלה נעשה שימוש נרחב ועיקרי גם בחקירתי וגם בחקירת העדים והמומחה מטעמי !

אני המום מחוסר תום הלב כאן ולא מבין איך זה יתכן ?!

שוב תודה על התשובות.
 

9x9

New member
עיקר הבעיה נובעת מתפקודו של עורך הדין שלך

אי-המצאת מסמכים לצד שכנגד, היא תופעה מוכרת וידועה, גם לעורך הדין שלך.
לכן, על עורך הדין שלך היה לבדוק, באינטרנט, במערכת הממוחשבת של בית המשפט, שקרויה "נט-המשפט", איזה מסמכים הוגשו בתיק, כי כל המסמכים נסרקים ומועלים למחשב של בית המשפט. עוד לפני שלב החקירה הנגדית שלך. ואת זה הוא לא עשה - למרות שאין שום בעיה לעשות את זה..
אם אכן נמסרו לבית המשפט מסמכים בזמן דיון קודם, לא יתכן שעורך הדין שלך לא ידע על כך. כי בית המשפט לא מקבל מסמכים "מתחת לשולחן" מבלי ליידע את הצד שכנגד.
 

gili667

New member
בימינו , גם אתה יכול להכנס לנט המשפט דרך המחשב הביתי

אם העו"ד שלך מנוי על נט המשפט , אני מניח שהוא לא צריך להכנס ולחפש בצורה יזומה כי אם מקבל הודעה שנכנס דבר מה לתיק - כך שיתכן והרשלנות היא של העו"ד
&nbsp
לא יודע אם זו תופעה נפוצה שמכניסים בלי ליידע - אבל אם עשו כך ולעו"דינך לא קיבל התרעה [לקבל התרעה דרך נט המשפט זה גם לקבל התרעה ,להבדיל מטענה שצריך באופן יזום לבדוק אם הוכנס לתיק משהו מאחורי גבו] אזי האחריות עליהם
&nbsp
אהבתי את קו המחשבה של עו"ד פנדריך
 

AmitNHB

New member
סליחה, לא לגמרי הבנתי את דבריך.

האם אתה סבור שיש עוד אפשרות מלבד האפשרות שציין 9x9 ?

אני לא ידעתי על מערכת נט המשפט ומבדיקה כעת אני רואה שגם אין לי גישה למסמכים בתיק אלא רק לנתונים כלליים והחלטות.

מי הם ה"עליהם" ב "אחריות עליהם" שציינת במקרה שלא נתקבלה התראה, התובע או מערכת נט המשפט בעצמה ?
 

gili667

New member
יש לך אפשרות לראות התיק כולו בנט המשפט , תרים טל למידע ויסבי

ויסבירו לך כיצד
&nbsp
לענין האחריות : הצד השני חייב להמציא לך [לעו"דנך] המסמכים [לא די לתיק]
&nbsp
היות ואיננו יודעים מה היה הרי שאיננו יכולים להביע עמדה
&nbsp
עו"ד יכול להיות ראש גדול ולחפש ולבדוק בנט המשפט - אך זה לא מוריד מחובת הצד שכנגד להמציא לו המסמכים
&nbsp
תכלס , מהמידע החלקי והחסר נראה יותר התרשלות עו"דינך , אבל קימת אפשרות גם שלא כך הוא והצד השני נושא באחריות על ל המשתמע
&nbsp
אם הצד השני נושא באחריות , תוכל לטען כהמלצת עו" פנדריך - אך השאלה המהותית האם זה בזבוז זמן או באמת ישנה תוצאת התיק
&nbsp
אם זו התרשלות עו"דינך - תוכל לתבוע אותו , אבל האם תזכה? סק גדול
&nbsp
&nbsp
&nbsp
&nbsp
 

9x9

New member
לא מסכים

מבחינת השואל, לא מעניין אותו בכלל אם הצד השני כן מסר עותק מגילוי המסמכים הנוסף, או שאולי לא מסר.
בין אם מסר ובין אם לא - חובת עורך הדין של השואל לבדוק את התיק ב-"נט-המשפט" לפני הדיון בבית המשפט, דיון שבו נחקר השואל בחקירה נגדית.
מבחינת השואל הצד השני לא נושא בשום אחריות, כי גם אם הצד השני לא העביר עותק לעורך דינו של השואל, עדיין חובת עורך הדין של השואל היתה לבדוק את התיק
ולא ניתן לגלגל את האחריות על מישהו אחר.
 

AmitNHB

New member
לא מדובר רק על הכנה לקויה לחקירה הנגדית.

היתי יכול לצרף ראיות משלי ותצהיר עד נוסף שהיו סותרים לחלוטין את הטענות שהעלה התובע בהסתמך על הראיות שהוסיף מבלי ידיעתי.

אני מניח שכרגע עליי להמתין לפסק הדין בתקווה שאנצח למרות הכל. אם אפסיד יהיה עליי לפנות לעו"ד עם כל המידע ע"מ לקבל ייעוץ מקצועי.

תודה על התשובות.
 

gili667

New member
אתה יכול לטעון שהשואל יכול לבא בטענות לשניהם

אבל לבטח רשלנות [אם בכלל היתה] של העו"ד שלו , אינה פוטרת מהמעוול הראשי הצד שכנגד [אם הסיפור נכון , אם העו"ד מנוי לנט המשפט אני משער שהוא מקבל התרעה על כל פעולה בתיק ויתכן וזו נחשבת כהמצאה]
 

9x9

New member
עורך הדין של הצד שכנגד לא קשור לעניין

השואל שכר את שירותיו של עורך הדין שלו, שחייב היה בכל מקרה לגלות שהוגשה בקשה לצירוף מסמכים נוספים לשלב גילוי המסמכים.
ככל שידוע לנו בשלב זה, עורך הדין של השואל לא הגיש לבית המשפט, בשום שלב, בקשה להוצאת המסמכים הנוספים הללו עקב הגשתם ללא אישור בית המשפט, או שלא כדין.
גם לא הוגשה על ידו בקשה להבאת ראיות נוספות כדי לסתור את המסמכים הנוספים הללו שהוגשו על ידי הצד שכנגד.
לפיכך, עורך הדין של הצד שכנגד - לכאורה - לא פעל בניגוד לדין, ולכן, אינו "מעוול" ובטח שלא "מעוול ראשי".
אבל גם אם נניח, תיאורטית, שזה לא כך, אז שעורך הדין של השואל, בתביעת רשלנות נגדו, יוכל להגיש הודעה לצד ג' נגד עורך הדין של הצד שכנגד.
 

AmitNHB

New member
צרפתי הסבר מפורט. המסמכים אכן צורפו בעת דיון ההוכחות עצמו.

אם לא די בכך, אחת ההודעות גם נחתכה בכוונה להטעות את בית המשפט.

בנוסף הודעות אחרות של אדם שאני מכיר אשית, צורפו גם הן בעת הדיון עצמו בכדי להונות את בית מהשפט. אותו אדם היה מוכן לבוא ולהעיד לטובתי אם היתי יודע שהתובע מתכון להשתמש בהודעותיו כך באופן מגמתי.

אנא ראו ההסבר שצירפתי בהודעה המשורשרת לפוסט הראשי. אגב מדובר בבית משפט השלום וסדר דין רגיל.
 

gili667

New member
בקשה לצרוף מסמכים נדרש להמציא לצד שכנגד - מי שלא עושה זאת הו

הוא מעוול
&nbsp
לנו לא ידוע מה היה ולכן ההתיחסות היא עקרונית ולא פרטנית לארוע
 

9x9

New member
לנו כן ידוע בדיוק מה היה

רד שתי שורות למטה, וראה פירוט נוסף שנתן השואל אתמול, כשבכותרת שלו יש שני חצים משני צידיה.
מה שהשואל אומר, והפעם באופן ברור, שבמהלך הדיון, עורך הדין של התובע ביקש להוסיף מסמכים, השופטת אישרה לו את הוספתם, אך קבעה שאת המשקל שלהם היא תקבע בפסק הדין.
על פי ההסבר הזה, לא היה צורך להמציא דבר לצד השני.
 

gili667

New member
הגבתי שם , גילוי מסמכים היה , לטענתו לא צורפו לתיק המוצגים

 

AmitNHB

New member
האם ניתן להוסיף ראיות ותצהירים במקרה של ערעור ?

כרגע אני מעריך שהסיכוי לנצח בתיק הוא גבוה מהסיכוי להפסיד. יחד עם זאת אם אפסיד אין לי ספק מה תיהיה הסיבה.

מעבר לעובדה שלא הגעתי מוכן לחקירה ולא היה באפשרותי להכין את העדים והמומחה שלי כראוי, אילו היתי יודע על המסמכים שהוסתרו ממני היתי יכול בקלות לסתור את טענות התובע שהסתמך עליהן, באמצעות ראיות נוספות משלי ותצהיר עד.

לגבי מה שהיה בדיוק, ככל הנראה המסמכים אכן צורפו לתיק בדרך זו או אחרת מבלי שקיבלנו אותם לידינו ישירות מהצד השני. לפי מה שאתם אומרים זה היה חייב להימצא בנט המשפט. אם אתה צודק וזה לא תקין גם מבחינת הצד השני אני מקווה שאוכל, במידה ואפסיד, להוסיף מסמכים וראיות לערעור.
 

9x9

New member
בדרך כלל לא ניתן להוסיף מסמכים בערעור

אך כאשר מתקיימים חריגים, מאפשר בית המשפט לצרפם בערעור.
חריג אחד הוא, כשמתגלה מסמך חדש, שלא היה ידוע קודם לכן, ורק בערעור נודע עליו.
חריג אחר, כשבית המשפט מנע הגשת מסמך שלא היתה סיבה למנוע את הגשתו.
לפעמים, מחזיר בית המשפט בערעור את התיק לבית המשפט השלום, כדי שיתן פסק דין חדש לאור המסמכים החדשים.
יש לבית המשפט בערעור סמכות לפעול בדרכים שונות.
ידוע המקרה של איוון דמיאניוק, שנגזר עליו עונש מוות, ובערעור לבית המשפט העליון הותר לו לצרף מסמכים חדשים, שבעקבותם, הוא זוכה, ונסע חזרה הביתה.
 
למעלה