שימוש אישי בקנאביס

החזקת סמים לשימוש אישי - קנאביס

החוק הפלילי נוקב בכמות של 15 גרם שעד אליה יש "חזקה" של "החזקת סמים לשימוש אישי". מדובר בחוק ישן נושן (שנחקק עוד לפני קום המדינה - "פקודה").

אבל את אותה "החזקה" אפשרי להפריך לשני הכיוונים - היינו שיש נסיבות "מתאימות" המדינה תטען שגם כמויות קטנות יותר הן לשימוש מסחרי. כאן המדינה תאלץ להביא ראיות תומכות.

מצד שני גם בכמויות ענק אפשרי לטעון מצד הנאשם/חשוד שהן ל"שימוש אישי".

שדנים בנסיבות החזקה יש לבחון שלל דברים ובין היתר:
א. הסיבות להחזקת הסם.
ב. כמות הצריכה היומית.
ג. דרכי מימון.
ד. נסיבות החזקה.

למעשה בניה ננכונה של הטיעון יוכלה להוביל גם לכמויות ענק של ק"ג רבים להפוך להחזקות "לשימוש אישי".

עוד לציין - החוק אינו מכיר ב"יבוא סמים לשימוש אישי" וגם ב"גידול סמים לשימוש אישי" - אבל בתי המשפט מכירים בנושא בפועל ! היינו יש לי תיקים פליליים מלאחרונה שבית המשפט גם בכמויות גדולות (עד 1.8 ק"ג גידול) מכיר בפועל בצמחים ככאלו שנועדו לשימוש אישי ! (בעבר גם תיקים על כמויות גדולות בהרבה).

ההבדל בין הענישה בשני הסעיפים מהותית ביותר ! לאור זאת מציע תמיד לא להודות בשימוש מסחרי רק בשל החזקה אלא לנהל כלפי אותה החזקה תיק מלא. (באם אין הסדר לא רק בייחס לעונש אלא גם בייחס לעבירה עצמה).
 
למעלה