שימוע לפני פיטורים

תשובה

מעביד שבדעתו לפטר עובד, יזמן את העובד לשימוע, יפרט את הסיבות לפיטורין ויתן לעובד זמן מספיק על מנת שיכין עצמו לשימוע, 3 ימים זה סביר. על המעביד לנהל פרוטכל של ישיבת השימוע ולהיות קשוב לטיעוני העובד ופתוח לשינוי דעתו לעניין הפיטורין. ראה לעניין השימוע את פסה"ד של בית הדין הארצי, חברת החשמל נ' שלומי תורג'מן.
 
למעלה