שיטת....שלומית בונה סוכת שלום.....להטמיע לבני הנוער...

שיטת....שלומית בונה סוכת שלום.....להטמיע לבני הנוער...

חייבים לספר לבני הנוערים על שיטת ההונאה שהתגלתה זה מקרוב..שיטת ההונאה שמטרתה קיטוב בין דתות....סכסוך לשמו....כאשר המטרה הנשגבה היא.....יצירת מוטיבציה לריב מדון ומלחמה
 
שיטת...שלומית בונה סוכת שלום.....בבתי המשפט לענייני משפחה...

המימסד הוא אותו ממסד.....ומה שעובד בתחום הבטחוני.....מתורגם במישרין לתחום...הבריאות והמשפט. מי שמבין את שיטת ההונאה.....שלומית בונה סוכת שלום ((בזמן שהשם שלומית בנצרות מתקשר לראשו של יוחנן המטביל על פי הסיפור הנורא בברית החדשה
 
למעלה