שיטפון- לזכר הניספים

שיטפון- לזכר הניספים

שיטפון
שיטפון מילה עצובה שטפו גופותיהם
של מלאכים בדמות נערים , נערים נדירים
טובים יפים חכמים מתנדבים ותורמים
לא יצאו לשיט תענוגות ,
רצו רק לטייל להכיר את הארץ ולשטוף את היום-יום
נשטפו טוהרו לפני כניסתם בשערי מרום
הלב דואב דמעות נושרות
למראה תמונות ילדי המלאכים
עופו ,עופו והאירו את השמיים
שמרו על שאר ילדי ישראל שלא יאונה להם רע
העניקו לאל שי את תפילתכם
התפללו גם עבורנו תפילתכם תישמע כי טהורים אתם
נשטפתם היטב במימי הנחל הגועשים בשצף קצף
האם הנחל כעס ?
למה כך אתכם עטף ואפף ועימו לקח
 
למעלה