שיטה להקטנת חבות במס שבח ובמס רכישה ב"עסקאות נטו".

שלום לכל הגולשים , במאמר הראשי הפעם אני רוצה לשתף בשיטה להקטנת חבות במס שבח ובמס רכישה ב"עסקאות נטו".

לפני מספר שנים ניתן פסק דינה של ועדת הערר בתל אביב וע'1139/04 ורדי עירן ואח' נגד מנהל מיסוי מקרקעין רחובות. ברקע לפסק הדין עמדה "עסקת נטו" בה התחייב הקונה לשלם את היטל ההשבחה במקום מוכר.

רשויות המס טענו כי במקרה זה יש להוסיף לגובה התמורה הנקובה בחוזה, גם את אמדן היטל ההשבחה הצפוי, שהרי סכום זה שישולם ע"י הקונה, במקום המוכר, מהווה הטבה כלכלית שיש לשייכה כחלק מהתמורה הכוללת.

טענה בסיסית זו אכן נתקבלה ע"י ועדת הערר, והמשמעות היא שמחיר העסקה גדל בהתאם לגובה היטל ההשבחה ובשל כך, מס רכישה, שנגזר ממחיר העסקה גדל אף הוא.

אולם, לגבי מס שבח, על אף שגובה התמורה גדל בסך גובה אמדן היטל ההשבחה (דהיינו השבח החייב גדל), הרי שיחד עם זאת, מנהל מיסוי מקרקעין נוהג לחשב את אותו אמדן היטל השבחה גם כהוצאה מוכרת בניכוי מהשבח (למרות שעדיין אף צד לא שילם בפועל היטל השבחה לעיריה), כך שבשורה התחתונה, סכום מס השבח לא משתנה.
עם זאת, כפי שנציג במאמר זה, ניתן ליצור "תכנון מס" כך שמס השבח יקטן באופן משמעותי !


לחץ להמשך המאמר >>
 
למעלה