שיגריס, קיבלתי את האי-מיילים

שיגריס, קיבלתי את האי-מיילים

ושלחתי לך בחזרה. אני צריכה לצאת ואחזור מאוחר יותר.
 
למעלה