שטר חוב - שאלה בקשר לשטר חוב עם סכום פתוח

סנטה

New member
שטר חוב - שאלה בקשר לשטר חוב עם סכום פתוח

שלום רב, אני חותם על חוזר הדירה והתבקשתי להחתים ערבים על שטר חוב שבעלת הדירה ניסחה והדפיסה בשבילנו שהסכום בו נשאר פתוח האם לבקש מבעל הדירה שיכניס סכום או זה שהשטר חוב פתוח זה בסדר ? תודה רבה. להלן ניסוח השטר חוב - בעלת הדירה מעוניינת שנמלא את הכל ושהסכום ישאר פתוח שטר חוב ________, ביום בחודש אנו הח"מ ___ ת.ז. ו ____ת.ז. מתחייבים לשלם ל____ או לפקודתה, את הסך של ____________ ש"ח . מקום התשלום: בנק סניף רח' תאריך התשלום: ביום בחודש שנת ____________ חתימה אנו הח"מ ערבים בזאת בערבות אוואל כלפי _____ או עפ"י הוראותיה, לפרעון שטר החוב דלעיל על ידי. שם: שם: שם: ת.ז. : ת.ז: ת.ז. כתובת: כתובת: כתובת: חתימה: חתימה: חתימה:
 
תשובה

צריך לרשום "עד X ש"ח" ולהבהיר בהסכם את התנאים למימוש השטר כמו למשל התראה בכתב ומתן מספר ימים לתיקון ההפרה.
 

סנטה

New member
דיברתי עם בעלת הדירה(במקרה עורכת דין)

ואמרה שנוכל לרשום על שטר עד סכום מקסימלי של 45,000 שקלים. יש לציין שאנחנו שלושה שותפים (חברים קרובים) ושלושתנו חתומים על אותו שטר החוב.
 
למעלה