שותפויות בין הון לשלטון להקמת תשתיות תחבורה

שותפויות בין הון לשלטון להקמת תשתיות תחבורה

בעידן שבו הצירוף "הון ושלטון" זוכה להקשרים שליליים, ראוי להזכיר כי דווקא צירוף זה, כשהוא מבוקר וממוסד, עשוי לפעול לטובת הציבור: "שילוב של נציגי שלטון מתנשאים ובעלי הון רמי לב הוא קרקע נפשית פורייה עליה עלולים לצמוח עשבים שוטים של חוסר אחריות ושחיתות המזיקים לטובת הציבור. יחד עם זאת, בתנאים מבוקרים ומפוקחים, דווקא שותפויות בין השלטון לבין בעלי הון עשויות לאחד עוצמות למבנים חיוביים, תוך קיזוז ונטרול שאיפות שררה שליליות מנוגדות. בשנים האחרונות מתרבים ומתפתחים בעולם מיזמי תשתיות הנבנים בשותפויות בין רשויות שלטון לבין בעלי הון - "PPP – Public Private Partnership". מיזמים אלו הוכיחו כי שילוב זרועות מבוקר בין רשויות שלטון לבין בעלי הון עשוי להיות בעל יתרונות." "שותפויות בין הון לשלטון להקמת תשתיות תחבורה"
 
נציגי שלטון מתנשאים? בעלי הון רמי לב?

אני לא יודע לגבי התיאורים הללו, אני כן יודע שבאופן כללי השת"פ הוא מבורך, אך מהניסיון בארץ ובעולם כדאי לוודא תחילה בעיקר את הדברים הבאים: 1. הפרויקט המסוים מתאים מבחינת חשיבותו והיקפו ל-PPP 2. היזם הפרטי מסוגל מבחינת משאבים הוניים לבצע את הפרויקט
 
למעלה