שוש ארבל מי מכיר???

אשמח לכל תגובה שהיא...

אנחנו מתלבטים , מאוד ולפני אבחון אשמח למשהו..., קטן, התייחסות?
 
בכל זאת התייחסות - לא מכירים

אני גם לא זוכרת שנתקלתי בשם הזה במהלך השוטטות הארוכה שלי בפורום.
 
למעלה