"שורפים את ספרי "הברית החדשה""

timeless1

New member
"שורפים את ספרי "הברית החדשה""

"סגן ראש העירייה אסף את הספרים מהתושבים ויחד עם כמה מאות תלמידיו שרף אותם: "קיימנו 'ובערת הרע מקרבך'". תיעוד נדיר". שהמיסיונרים יגישו נגדו תלונה במשטרה. ממתי שורפים כתבי קודש גם של אנשים שהם אינם יהודים?!
 
מחזיר אותנו תקופות האפלות ביותר...

עדיין חיים בקרבנו האנשים אשר חזו בשריפת הספרות היהודית בגרמניה הנאצית, והנה ש"ס מראה לנו, ולעולם הנוצרי כולו, שייתכן שהממסד החרדי בישראל אינו שונה מאשר הנאצים. לא פעם נאמר שבמקום בו שורפים ספרים ישרפו אנשים, כנראה נותר לנו רק לחכות עד שגם אנחנו נראה במו עינינו שאנשים ירצחו בגלל דתם בישראל. היום אלה הספרים, והמחר אלה יכולים להיות אנשים המיסיון עצמו...
 

omerlich

New member
היינריך היינה פעם אמר:

"במקום בו שורפים ספרים ישרפו גם אנשים" נבואתו התגשמה במלחמת העולם השניה,בוא נקווה שכאן זה לא ייקרה
 
למעלה