שוקולד
שוקולד
ש-ו-ק-ו-ל-ד

מצב
הנושא נעול.
מצב
הנושא נעול.
למעלה