שונה הלכות

רמבש א

New member
שונה הלכות

מספר ותן חלקינו.(מאורות הדף היומי) א.אופן כיסוי הראש יש בזה כמה שיטות יש שכתבו שבשעת נעיטוף מכסים את הראש בטלית עד הפה ויש שכתבו שאין לכסות האת הפנים אלא עד המצח . ב.לאחר שהתעטף בטלית ושהה כדי הילוך 4 אמות צריך לסדר את הטלית על עצמובאופן שהטלית תכסה את גופו ואותם שנוהגים להניח את הטלית על הצואראינם יוצאים די חובת ציצית.
 
/tapuzforum/images/emo51.gifתודה רבה

ושיהיה /tapuzforum/images/emo50.gifבהצלחה בפינה החדשה, לתועלת ולזיכוי הרבים
 
למעלה