שולמית אלוני בעקבות טלי פחימה

zuchmirm

New member
שולמית אלוני בעקבות טלי פחימה

כדי להצדיק טבח שעשו הערבים מוכנה שולמית אלוני לשנות את העובדות, לטענתה מעשי אנשי "ברית הבריונים" הם הסיבה לטבח חברון שנעשה ב- 1929. ברית הבריונים הוקמה רק ב- 1930, שנה לאחר הטבח, אבל למה להיות קטנוניים, המציאות היא שמשקרת ולא שולמית אלוני. הגברת אלוני אינה מסבירה את הקשר בין אנשי חברון לאנשי "ברית הבריונים" האם כוונתה שמעשי קבוצת ערבים אחת, למשל "תנזים", היא סיבה לטבוח ערבים בכל מקום אבא אחימאיר הקים את "ברית הבריונים" בשנת 1930. לאחר פרשת רצח ארלוזברוב שבה היה אחימאיר אחד הנאשמים וזוכה בא הקץ לברית הבריונים.
 
למעלה