שולי וגולי

שולי וגולי

חברים טובים
לגיל הרך
כתבה אמלי ביון .צייר גבריאל אלבורוזו.
בהוצאת כנרת זמורה ביתן דביר /2014
נוסח עברי :תלמה אליגון רוז .

"שולי וגולי"- חברים טובים הוא גדול והיא קטנה .הוא מסורבל והיא זריזה, ושניהם אחד את השניה אוהבים
וביחד מבלים .
בכדור הם משחקים יחד,על אופנים רוכבים,גם עפיפון מנסים הם למרומים להעיף,וכשמשחקים לפעמים רבים
"לפעמים שולי כועסת
ולפעמים גולי אומלל .
אך טוב להם יחד, בדרך כלל.
"
ובכך באה לידי,ביטוי,ההבנה,בין השנים ,עזרה ההדדית ,ונתינת מרחב "שולי מתנדנדת בנדנדה
וגולי קורא ספר אגדה
".
חברים שאינם נפרדים
ועל הדרך :הפכים ,ניגודים ושונות .
הספר חמוד .
 
למעלה