שוב תקיפה של חיל האוויר. במקום 4

באחרונה שהייתה. במשך השבת לבד

היה שני תקיפות. באחד היה שני הרוגים ובשני 6
 
למעלה