שוב נותנים מיליונים לקיבוצים במסווה

קוינטט

New member
שוב נותנים מיליונים לקיבוצים במסווה

בטחוני.זהו מעכשיו כל הכסף ילך לקיבוצים,ושוב עיירות העבדים ישארו מאחור. 12,000 דונם מינהל למשהב"ט עקב ההתנתקות השטחים החקלאיים היו בשימוש קיבוצי הסביבה במסגרת חוזים זמניים ynet המינהל יקצה למשרד הביטחון 12,000 דונם לטובת ההתנתקות. הקרקע תשמש לטובת הרחבת ציר סובב עזה, להקמת מחנות צבא, ולצורך שטחי פריסה זמניים. השטחים שיוקצו הם שטחים חקלאיים שהוקצו לעיבוד זמני בחוזים מתחדשים מדי שנה לקיבוצי האזור. בין היישובים קיבוץ נחל עוז, ארז, כיסופים, סופה, כרם שלום, כפר עזה ואחרים. לדברי המינהל, במידה ויהיה צורך בכך, יגרעו שטחים מתוך שטחי המשבצת של הקיבוץ אשר הוקצו לו בחוזים ארוכי טווח. המינהל יעניק ליישובים פיצויים עבור השטחים שהוחזרו למדינה כמקובל. במידה ויהיה לקיבוץ צורך בהשלמת שטחים יעשה במינהל מאמץ להשלים את שטח המשבצת מתוך מכסת השטחים לעיבוד זמני. מהמינהל נמסר, כי נציגיו נועדו עם נציגי היישובים והודיעו להם על סיום תקופת החכירה. לאחר גמר התיאומים בין משרד הביטחון, המינהל והיישובים הובאו השטחים לאישור הוועדה למתקנים ביטחוניים של משרד הפנים של מחוז הדרום ובעקבותיה נשלחו מכתבים ליישובים המודיעים להם על הצורך לפנות את השטחים עד אתמול. (16.03.05, 15:05)
 
שיפקיעו מהבדואים ../images/Emo70.gif

אפשר רצוי וצריך להפקיע מהבדואים בדרום,שמשתלטים על כל חלקה טובה בנגב היהודי. הגיע הזמן לבלום את ההתפשטות הטריטוריאלית הפרועה של בוזזי האדמות האלה!!
 
למעלה