שוב מתגלה קלונם של סמולנים

יונקון

New member
שוב מתגלה קלונם של סמולנים

הם מונים לאידנו את הימים שנותרו עד לעקירתנו ומבצעים פרעות רחוב לשוניות ומשתלחות נגדנו ואין אנו יודעים אם זו סמולניות שמגרה אותם ללעוג לנו או שלצורך הצקה ופורקן גרידא מעשיהם משל דנים הם שרירות על נטילת תכולת נשמתנו. ליבנו אל הילדים שלנו אשר יום יום סופגים חיצי לעג ובוז מפיהם של סמולנים דלוחים הסובבים בטרקליני נוכרים והניצבים בשערי פליסטים וצמרמורת תאחזנו כיצד זה יגיבו ילדינו בראותם סמולנים צובאים על פתחינו ובאמתחתם כלים מושחזים
 
למעלה