שואל שוב בקשר לקה"ס.....

שואל שוב בקשר לקה"ס.....

שאלה בקשר ל מסגרת מוגנתו סופר מיסטר ו 19:21 | 09/03/08 [עבור בחור נחמד שאין לו מחשב בבית] שכן שלי לפני גיוס ונקבעה לו ע"י קבן מסגרת מוגנת,אני מניח שזה קשור לבעיות קשות בבית. השאלה: מה המשמעות של זה,ומה תנאי השרות שינתנו לו. תודה בשמו.
 
יכול להיות...

בכל מקרה תודה
 
למעלה