שהמרגמות כבר הגיעו לירושלים...

שהמרגמות כבר הגיעו לירושלים...

על איזה "גבולות בטוחים" אולמרט מדבר??? יש גדר ביטחון שעוצרת קאסמים ומרגמות? למה לא מבינים שכל שטח שניתן לאויבינו בתוכינו להפוך מיד למטווח קאסמים? העם כ"כ טיפש??? (דיסקין:מערכת הביטחון תפסו משגר עם 8 פצצות מרגמה בבית לחם "שיועדו" לגילה...) קדימה לחמאס קדימה לטרור...
 
למעלה