שגיאה מוזרה בשאילתה.

bingo2k

New member
שגיאה מוזרה בשאילתה.

הנה הקוד:
<% Function Encode(st) Dim i, p, ch for i = 1 to len(st) p = mid(st,i,1) ch = asc(p) if ch < 224 or ch > 250 then p = Server.HtmlEncode(p) Encode = Encode & p next Encode = replace(Encode,"´","'") End Function ID = Request.QueryString("id") if not isempty(ID) then Set cn = server.CreateObject("ADODB.Connection") cn.Open "dsn=news" SQL = "DELETE * FROM KATAVA WHERE id=" & id cn.Execute SQL cn.Close Set cn = nothing end if ACTION = Request.Form("action") If ACTION = "add" Then ID = Session("id") Set cn = server.CreateObject("ADODB.Connection") cn.Open "dsn=news" SQL = "INSERT INTO KATAVA (adminname,title,stext,img,link,linkname) values (´" & Encode(Request.Form("adminname")) & "´,´" & Encode(Request.Form("title")) & "´,´" & Encode(Request.Form("stext")) & "´,´" & Encode(Request.Form("img")) & "´,´" & Encode(Request.Form("link")) & "´,´" & Encode(Request.Form("linkname")) & "´)" cn.Execute SQL cn.Close Set cn = nothing Response.Write " <strong><div align=center><font face=Arial Black color=#800000 size=5>נכתב בהצלחה!</font>​
</strong> " End if %> הנה השגיאה:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error ´80040e37´ [Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] þþèáìú äôìè ´KATAVA´ ìà ðîöàä. /magazine/maga_a.asp, line 43​
 

rmarko

New member
כדי להעלות את ההודעה אתה צריך

בערך 10 תווים בתוכן ההודעה. מעבר לזה, נראה שאין לך טבלה בשם katava.
 

זהר פלד

New member
וחוץ מזה,

כבר עניתי לך בשאלה הקודמת ששאלת... טיפה כללי התנהגות בפורום - כשיש לך כבר את השאלה, אל תשאל אותה מחדש, תשרשר אותה לשאלה הקודמת שלך...
 
למעלה