שבת שלום

שויבת שולם

ויברך ויקטור את המשחק. ויתרומם ויתפאר וילחם ויתרסק. ויפול ולא יקום, וימות ולא יחיה. גינדיס לא יפול שנית?
 
למעלה