שבת שלום לכולם

הגדרות1.היום בירושלים ובצפון כמו המלחמה הצפונית (3)

2.הישוב הדרוזי לא יהיה פעיל (4)

3.הפטיל של היצור שחי בתוך יצור אחר (4)

4. השר של הבית היהודי ואות הלימוד הוא הר מכוסה שלד ברמת הגולן (4)

5. ברח מהפלא או מהמשקה (2)

6.גלש בחורף והחליק בשובו (3)

7.העיר של שלי ורמי מכוסה שלג (7)

8.אחריתה בסערה וזהו גם הקץ שלה (4)

9.חוזר בריקוד לעכביש וזה מזג האויר במדינה (3)

10.נידוי הולנדי למקום שיש בו המון שלג (5)

11.מכת שבר ברחבי המדינה (3)
 
למעלה