שבת עם הרב אבנר קוואס בטבריה

שבת עם הרב אבנר קוואס בטבריה

יתקיים בין התאריכים טז עד יח אב ראשון עד חמישי ועם הרב עמנואל תהילה וכוכבי הזמר מארהב דוד גבאי ויוסף חיים שואקי תור פלוס039050505
 
למעלה