שבתשתיות - מסיירים על גשר 10.

מצב
הנושא נעול.

בועז ל

New member
מדוע לא יבוצע כל הגשר בדחיקה? נקודת התייחסות נוספת.

גשר 10 - תעודת זהות של הגשר הגבוה ביותר בארץ.
תעודת הזהות וקורות החיים של הגשר יכללו מן הסתם פרטים ונתונים מסוימים שמוכרים בוודאי לששת קוראיי. פרטים אלה מובאים בעיקר עבור שישה קוראים חדשים ונוספים שמצטרפים לכאן מדף הפייסבוק של "שבתשתיות". ברוכים הבאים!
כניסתו לתפקיד של ראש המנהלת החדש דרור סופרו, בינואר 2012, סימנה את יציאתו לאור של גשר 10. במשך מספר חודשים התנהלו עבודות עפר והתארגנות של "טר ארמה", עד לתחילתן של עבודות הביסוס הראשונות של הגשר בחודש יוני של אותה שנה. הניצב הראשון שהוקם מבין 14 ניצביו של הגשר היה ניצב 6 - הניצב הרחב והמסיבי ביותר בגשר. ניצב 6 הוא השני בגובהו מבין ניצבי הגשר. גובהו מסתכם ב-73 מ' שעליהם יש להוסיף 0.8 מ' של המיסעה. מספור הניצבים מתחיל ממערב (פורטל מנהרה 3A) ומסתיים בצד מזרח של הגשר, בפורטל מנהרה 4. נקודת שיא הגובה של הגשר ביחס לקרקע נמצאת בין ניצבים 6 ו-7 (הניצב הגבוה ביותר - 86 מ' גובהו). גובה זה הנו ההפרש בין 678 מ' (גובה הרלס העליון) ל-583 מ' (הנקודה העמוקה בערוץ העמק) ובסה"כ 95 מ'. אי לכך, לנוסעים מת"א לירושלים יהיה גשר 10 הפינאלה האחרונה הפתוחה בפניהם אל הנוף. מגובה ששואף להגיע אל מאת המטרים, אך לא מגיע, יוכלו להעיף מבט אל עמק הארזים. במשך 975 מ' בלבד, כאורכו של הגשר, יימשך מבטם אל הנוף.
גשר 10 נבנה בשטי שיטות ביצוע שאליהן נגיע בהמשך: שיטת הדחיקה ושיטת היציקה המאוזנת. שיטת הדחיקה מבוצעת בצד ת"א בין ניצבים 1 עד 5+ (נמשכת לאחר ניצב 5) ובין ניצבים 14 ל- 10+ בצד ירושלים. גשר 10 הנו למעשה שני גשרים שהופכים בקטע המרכזי שלהם (שיטת היציקה המאוזנת שבין ניצבים 10+ ל-5+) לגשר אחוד. המעבר לשיטת היציקה המאוזנת הנו תוצאה של המרווחים הגדולים בין ניצבי הגשר בקטע המרכזי שלו. מרווחים אלה מתחילים ב-50 מ' בקצוותיו של הגשר ומסתכמים ב-125 מ' כ"א בקטע המרכזי של הגשר שמתבצע בשיטת היציקה המאוזנת. בעולם ידועים אמנם גשרים שבוצעו בדחיקה אף במרווחים אלה של 125 מ', אך בהנהלת הפרויקט ביקשו שלא להגדיל יתר על המידה את האתגר ההנדסי העצום, שמספק ממילא גשר 10. פרטים ונתונים נוספים בהמשך.
מדוע לא יבוצע כל הגשר בדחיקה? נקודת התייחסות נוספת.
מעבר לנכתב על חוסר הרצון לאתגר את הפרויקט שלא לצורך, קיימת סיבה נוספת שאינה נופלת בחשיבותה.
שימו לב לניצב 6 השמאלי ולעובי הסגמנט שמתחבר אליו משמאלו. מדובר בעובי בן 8 מטרים, בעוד גובהו של אף הדחיקה הוא "רק" 5.7 מ'. בשיטת הדחיקה ניתן לדחוק סגמנטים שונים באורכם אך לא בעוביים - מה שמצריך דחיקה של סגמנטים בעובי 8 מ' לאורך כל הגשר. עניין זה היה מייקר באופן משמעותי את עלות הפרויקט.

 

בועז ל

New member
שיטת הדחיקה.

שבתשתיות - מסיירים על גשר 10.
שבת שלום, קובי וששת קוראיי הנאמנים.

הג'ינג'י ביקש וגם סיפק את הסחורה, אז אני שמח להחזיר למדור את ידידנו משכבר הימים, האוטובוס של אנדי. לרגל השנה החדשה מקבל האוטובוס של אנדי תגבורת בדמותו של מיני אוטובוס של אנדי ומטוס של כבוד הרב פיינשטיין. לזה האחרון יש קשר משולש - לנושאו של "שבתשתיות", לכבוד הרב פיינשטיין ולדוקטור המלעון. עד שאסביר קשר זה, הנכם מוזמנים לנחש מאין מגיעים אלינו האוטובוסים של אנדי.
שיטת הדחיקה.
כאמור, שיטת הדחיקה מתבצעת בין ניצבים 1 ל-5+ בצד ת"א ובין ניצבים 14 ל-10+ בצד ירושלים. כל צד מורכב משני גשרים כשבכל גשר משתתפים 8 סגמנטים בתהליך הדחיקה. בסה"כ, אם כן, מדובר ב-32 מקטעי דחיקה בכל הגשר. מתוך שמונת המקטעים של כל צד גשר, שבעה נדחקים בפועל בעוד המקטע השמיני מבוצע ביציקה שמתבצעת בחצר היציקה (מופיעה בתמונה המצורפת). בצד ירושלים הושלם שלב הדחיקה בשני הגשרים, בעוד בצד ת"א בוצעה דחיקה של סגמנט אחד של הגשר המערבי ומתבצעת הכנה של הסגמנט הנוסף בחצר היציקה. אורכם של הסגמנטים אינו קבוע והוא נע בין 25 מ' מינימלי ל-38 מ' מקסימלי. משקלו הממוצע של כל סגמנט הוא כ-600 טון(!), מה שמלמד כי בדחיקה האחרונה נדחפים כ-4,200 טון (7X600) של הגשר. את ביצוע הדחיקה מנהלת מכונה גרמנית שעוד נגיע אליה. 4,200 טון לא ממש מרשימים אותה: ביכולתה לדחוק למעלה ממשקל כפול - 10,000 טון.

 

בועז ל

New member
דחיקה בעיקול - זה אפשרי?

שבתשתיות - מסיירים על גשר 10.
שבת שלום, קובי וששת קוראיי הנאמנים.

הג'ינג'י ביקש וגם סיפק את הסחורה, אז אני שמח להחזיר למדור את ידידנו משכבר הימים, האוטובוס של אנדי. לרגל השנה החדשה מקבל האוטובוס של אנדי תגבורת בדמותו של מיני אוטובוס של אנדי ומטוס של כבוד הרב פיינשטיין. לזה האחרון יש קשר משולש - לנושאו של "שבתשתיות", לכבוד הרב פיינשטיין ולדוקטור המלעון. עד שאסביר קשר זה, הנכם מוזמנים לנחש מאין מגיעים אלינו האוטובוסים של אנדי.
דחיקה בעיקול - זה אפשרי?
והתשובה: אפשרי בהחלט. ובכן, לאחר מידע שגוי שנמסר כאן, הריני להביא דברים על דיוקם: שיא העיקול בגשר 10 נמצא דווקא בקטע הדחיקה שבין ניצבים 1 ל-6, כפי שניתן להיווכח מהתרשים. בצילום הנוסף של דופן הסגמנט שצירפתי ניתן להבחין, אם כי לא באופן המוצלח ביותר, בעיקול הסגמנט. עיקול זה מוכן מראש כבר בחצר היציקה של הסגמנטים.
יתרתו של הגשר בין ניצבים 7 ל-14 היא קטע ישר לחלוטין. 

amit1270

New member
אני מניח שאפשרי בתנאי שהרדיוס קבוע

דחיקה בעיקול - זה אפשרי?
והתשובה: אפשרי בהחלט. ובכן, לאחר מידע שגוי שנמסר כאן, הריני להביא דברים על דיוקם: שיא העיקול בגשר 10 נמצא דווקא בקטע הדחיקה שבין ניצבים 1 ל-6, כפי שניתן להיווכח מהתרשים. בצילום הנוסף של דופן הסגמנט שצירפתי ניתן להבחין, אם כי לא באופן המוצלח ביותר, בעיקול הסגמנט. עיקול זה מוכן מראש כבר בחצר היציקה של הסגמנטים.
יתרתו של הגשר בין ניצבים 7 ל-14 היא קטע ישר לחלוטין.
אני מניח שאפשרי בתנאי שהרדיוס קבוע
 

בועז ל

New member
סיום העיקול

דחיקה בעיקול - זה אפשרי?
והתשובה: אפשרי בהחלט. ובכן, לאחר מידע שגוי שנמסר כאן, הריני להביא דברים על דיוקם: שיא העיקול בגשר 10 נמצא דווקא בקטע הדחיקה שבין ניצבים 1 ל-6, כפי שניתן להיווכח מהתרשים. בצילום הנוסף של דופן הסגמנט שצירפתי ניתן להבחין, אם כי לא באופן המוצלח ביותר, בעיקול הסגמנט. עיקול זה מוכן מראש כבר בחצר היציקה של הסגמנטים.
יתרתו של הגשר בין ניצבים 7 ל-14 היא קטע ישר לחלוטין.
סיום העיקול
גשר 10 יוצא לדרך כשני גשרים נפרדים מניצב 1. המרחק בין שני הגשרים בנקודת ההתחלה הוא 12 מ'. מרחק זה הולך ומצטמצם עד ל-70 ס"מ בלבד בין "כנפי" הסגמנטים מניצב 7 והלאה.

 

פנחס25

New member
האם העיקול זה מה שגרם לצניחת המנוף בגשר מוצא ? עד איזה רדיוס

דחיקה בעיקול - זה אפשרי?
והתשובה: אפשרי בהחלט. ובכן, לאחר מידע שגוי שנמסר כאן, הריני להביא דברים על דיוקם: שיא העיקול בגשר 10 נמצא דווקא בקטע הדחיקה שבין ניצבים 1 ל-6, כפי שניתן להיווכח מהתרשים. בצילום הנוסף של דופן הסגמנט שצירפתי ניתן להבחין, אם כי לא באופן המוצלח ביותר, בעיקול הסגמנט. עיקול זה מוכן מראש כבר בחצר היציקה של הסגמנטים.
יתרתו של הגשר בין ניצבים 7 ל-14 היא קטע ישר לחלוטין.
האם העיקול זה מה שגרם לצניחת המנוף בגשר מוצא ? עד איזה רדיוס
זה אפשרי ?
 

בועז ל

New member
עיקול גשר 10 ועיקול גשר מוצא מבוצעים בשתי

האם העיקול זה מה שגרם לצניחת המנוף בגשר מוצא ? עד איזה רדיוס
זה אפשרי ?
עיקול גשר 10 ועיקול גשר מוצא מבוצעים בשתי
שיטות עבודה שונות. את הסיבות לצניחת המנוף אני מעדיף לפרסם רק כשיהיה בידי מידע מוסמך בנושא.
 

Golf Bravo

New member
"צניחה" הוא מונח יפה למה שקרה שם...

עיקול גשר 10 ועיקול גשר מוצא מבוצעים בשתי
שיטות עבודה שונות. את הסיבות לצניחת המנוף אני מעדיף לפרסם רק כשיהיה בידי מידע מוסמך בנושא.
"צניחה" הוא מונח יפה למה שקרה שם...
אם כבר צניחה, אני תוהה כמה זמן יעבור עד שיגיע איזה BASE jumper ישראלי (מתורגם לעתים לעברית בטעות כ"קפיצת בסיס") שיחליט שיכול להיות נחמד לקפוץ מגובה 95 מטר.
 
ג'יפני , אני מת עליהם, שמה "המוניות השירות הללו עובדות טוב

שבתשתיות - מסיירים על גשר 10.
שבת שלום, קובי וששת קוראיי הנאמנים.

הג'ינג'י ביקש וגם סיפק את הסחורה, אז אני שמח להחזיר למדור את ידידנו משכבר הימים, האוטובוס של אנדי. לרגל השנה החדשה מקבל האוטובוס של אנדי תגבורת בדמותו של מיני אוטובוס של אנדי ומטוס של כבוד הרב פיינשטיין. לזה האחרון יש קשר משולש - לנושאו של "שבתשתיות", לכבוד הרב פיינשטיין ולדוקטור המלעון. עד שאסביר קשר זה, הנכם מוזמנים לנחש מאין מגיעים אלינו האוטובוסים של אנדי.
ג'יפני , אני מת עליהם, שמה "המוניות השירות הללו עובדות טוב
 

בועז ל

New member
על הגשר

שבתשתיות - מסיירים על גשר 10.
שבת שלום, קובי וששת קוראיי הנאמנים.

הג'ינג'י ביקש וגם סיפק את הסחורה, אז אני שמח להחזיר למדור את ידידנו משכבר הימים, האוטובוס של אנדי. לרגל השנה החדשה מקבל האוטובוס של אנדי תגבורת בדמותו של מיני אוטובוס של אנדי ומטוס של כבוד הרב פיינשטיין. לזה האחרון יש קשר משולש - לנושאו של "שבתשתיות", לכבוד הרב פיינשטיין ולדוקטור המלעון. עד שאסביר קשר זה, הנכם מוזמנים לנחש מאין מגיעים אלינו האוטובוסים של אנדי.
על הגשר
בתמונה הראשונה מופיע הסגמנט שנמצא עדיין בשלבי הכנה בחצר היציקה, בעוד התמונה השנייה מציגה את הסגמנט שכבר נדחק. על הגשר ניתן להבחין בצנרת המשמשת לדריכת הבטון. 

בועז ל

New member
בתוך הסגמנט: שקע/תקע

שבתשתיות - מסיירים על גשר 10.
שבת שלום, קובי וששת קוראיי הנאמנים.

הג'ינג'י ביקש וגם סיפק את הסחורה, אז אני שמח להחזיר למדור את ידידנו משכבר הימים, האוטובוס של אנדי. לרגל השנה החדשה מקבל האוטובוס של אנדי תגבורת בדמותו של מיני אוטובוס של אנדי ומטוס של כבוד הרב פיינשטיין. לזה האחרון יש קשר משולש - לנושאו של "שבתשתיות", לכבוד הרב פיינשטיין ולדוקטור המלעון. עד שאסביר קשר זה, הנכם מוזמנים לנחש מאין מגיעים אלינו האוטובוסים של אנדי.
בתוך הסגמנט: שקע/תקע
מבט אל פנים ודופן הסגמנט. מערך של שקעים בבטון יפגוש בזיזים תואמים של הסגמנט הבא בתור לדחיקה. 

בועז ל

New member
אף הדחיקה

שבתשתיות - מסיירים על גשר 10.
שבת שלום, קובי וששת קוראיי הנאמנים.

הג'ינג'י ביקש וגם סיפק את הסחורה, אז אני שמח להחזיר למדור את ידידנו משכבר הימים, האוטובוס של אנדי. לרגל השנה החדשה מקבל האוטובוס של אנדי תגבורת בדמותו של מיני אוטובוס של אנדי ומטוס של כבוד הרב פיינשטיין. לזה האחרון יש קשר משולש - לנושאו של "שבתשתיות", לכבוד הרב פיינשטיין ולדוקטור המלעון. עד שאסביר קשר זה, הנכם מוזמנים לנחש מאין מגיעים אלינו האוטובוסים של אנדי.
אף הדחיקה
עם 5.7 מ' גובה ומשקל 50 טון, אף הדחיקה של גשר 10 מצטרף לאלמנטים המרשימים של הפרויקט.

 

בועז ל

New member
הנוף מהבלקון המתכתי

שבתשתיות - מסיירים על גשר 10.
שבת שלום, קובי וששת קוראיי הנאמנים.

הג'ינג'י ביקש וגם סיפק את הסחורה, אז אני שמח להחזיר למדור את ידידנו משכבר הימים, האוטובוס של אנדי. לרגל השנה החדשה מקבל האוטובוס של אנדי תגבורת בדמותו של מיני אוטובוס של אנדי ומטוס של כבוד הרב פיינשטיין. לזה האחרון יש קשר משולש - לנושאו של "שבתשתיות", לכבוד הרב פיינשטיין ולדוקטור המלעון. עד שאסביר קשר זה, הנכם מוזמנים לנחש מאין מגיעים אלינו האוטובוסים של אנדי.
הנוף מהבלקון המתכתי
הנה הנוף שנשקף מאף הדחיקה. בצד אחד גובה מתון אל אנדרטת התאומים, בצד האחר 'מבט מתנשא' אל ניצב 3 שגובהו מסתכם ב-21 מ' ללא קורת חמשת המטרים שעוד צפויה להתמקם מעליו. 

בועז ל

New member
סמכי החלקה

שבתשתיות - מסיירים על גשר 10.
שבת שלום, קובי וששת קוראיי הנאמנים.

הג'ינג'י ביקש וגם סיפק את הסחורה, אז אני שמח להחזיר למדור את ידידנו משכבר הימים, האוטובוס של אנדי. לרגל השנה החדשה מקבל האוטובוס של אנדי תגבורת בדמותו של מיני אוטובוס של אנדי ומטוס של כבוד הרב פיינשטיין. לזה האחרון יש קשר משולש - לנושאו של "שבתשתיות", לכבוד הרב פיינשטיין ולדוקטור המלעון. עד שאסביר קשר זה, הנכם מוזמנים לנחש מאין מגיעים אלינו האוטובוסים של אנדי.
סמכי החלקה
סמכי החלקה הם אותם חלקים בראש הניצבים שעליהם נע הסגמנט הנדחק. בתמונות מופיעים סמכי החלקה בשלבים שונים. ע"ג ניצב 3 סמכי ההחלקה טרם הושלמו, בעוד בניצב 5 השמאלי (מסומן ב"שבתשתיות") מוקמו לוחות הנירוסטה וסמכי ההחלקה הושלמו. ע"ג סמכי ההחלקה ימוקמו בהמשך ה"כרטיסים", שמיד נזכה לראות, והם אלה שבאים במגע ישיר עם הסגמנט הנדחק. 

בועז ל

New member
על "כרטיס" פג תוקף וכוחו של הטפלון.

שבתשתיות - מסיירים על גשר 10.
שבת שלום, קובי וששת קוראיי הנאמנים.

הג'ינג'י ביקש וגם סיפק את הסחורה, אז אני שמח להחזיר למדור את ידידנו משכבר הימים, האוטובוס של אנדי. לרגל השנה החדשה מקבל האוטובוס של אנדי תגבורת בדמותו של מיני אוטובוס של אנדי ומטוס של כבוד הרב פיינשטיין. לזה האחרון יש קשר משולש - לנושאו של "שבתשתיות", לכבוד הרב פיינשטיין ולדוקטור המלעון. עד שאסביר קשר זה, הנכם מוזמנים לנחש מאין מגיעים אלינו האוטובוסים של אנדי.
על "כרטיס" פג תוקף וכוחו של הטפלון.
כשאנו שומעים את המילה "טפלון" אז בד"כ ההקשר הראשוני שעולה בראשנו מעבר לעסקי השרברבות הוא של פוליטיקאים שהם כמו טפלון; פוליטיקאים שדבר אינו מצליח לדבוק בהם. הטפלון של לוח הניאופרן ("הכרטיס" בעגה המקצועית) שבתמונה ממחישים היטב את עוצמתו של הטפלון הזה. שכבת הטפלון שע"ג הכרטיס "פג התוקף" (שונה וקשיח מזה המוכר לכם מהאינסטלציה הביתית) היא זו שבאה במגע עם סגמנט הבטון. תפקידה של שכבת הגומי הספוגי (הניאופרן) שנמצאת מאחורי הטפלון הוא לספוג את הכוח המופעל על סמכי ההחלקה.

 
עוד קצת מידע על טפלון

על "כרטיס" פג תוקף וכוחו של הטפלון.
כשאנו שומעים את המילה "טפלון" אז בד"כ ההקשר הראשוני שעולה בראשנו מעבר לעסקי השרברבות הוא של פוליטיקאים שהם כמו טפלון; פוליטיקאים שדבר אינו מצליח לדבוק בהם. הטפלון של לוח הניאופרן ("הכרטיס" בעגה המקצועית) שבתמונה ממחישים היטב את עוצמתו של הטפלון הזה. שכבת הטפלון שע"ג הכרטיס "פג התוקף" (שונה וקשיח מזה המוכר לכם מהאינסטלציה הביתית) היא זו שבאה במגע עם סגמנט הבטון. תפקידה של שכבת הגומי הספוגי (הניאופרן) שנמצאת מאחורי הטפלון הוא לספוג את הכוח המופעל על סמכי ההחלקה.
עוד קצת מידע על טפלון
טפלון הוא פולימר של שרשרת פחמן שמקושרת לאטומי פלואור בצדדים (CF2)n קשר פחמן פלואור מאוד חזק מה שגורם ליציבות כימית גדולה אך מתח פנים נמוך ולכן שום דבר לא נדבק לטפלון.
 

בועז ל

New member
תודה על ההרחבה, ניצן.

עוד קצת מידע על טפלון
טפלון הוא פולימר של שרשרת פחמן שמקושרת לאטומי פלואור בצדדים (CF2)n קשר פחמן פלואור מאוד חזק מה שגורם ליציבות כימית גדולה אך מתח פנים נמוך ולכן שום דבר לא נדבק לטפלון.
תודה על ההרחבה, ניצן.
 

amit1270

New member
בשימוש גם במחבתות וסירים


על "כרטיס" פג תוקף וכוחו של הטפלון.
כשאנו שומעים את המילה "טפלון" אז בד"כ ההקשר הראשוני שעולה בראשנו מעבר לעסקי השרברבות הוא של פוליטיקאים שהם כמו טפלון; פוליטיקאים שדבר אינו מצליח לדבוק בהם. הטפלון של לוח הניאופרן ("הכרטיס" בעגה המקצועית) שבתמונה ממחישים היטב את עוצמתו של הטפלון הזה. שכבת הטפלון שע"ג הכרטיס "פג התוקף" (שונה וקשיח מזה המוכר לכם מהאינסטלציה הביתית) היא זו שבאה במגע עם סגמנט הבטון. תפקידה של שכבת הגומי הספוגי (הניאופרן) שנמצאת מאחורי הטפלון הוא לספוג את הכוח המופעל על סמכי ההחלקה.
בשימוש גם במחבתות וסירים
 

בועז ל

New member
המכונה - 700K יורו והיא שלכם.

שבתשתיות - מסיירים על גשר 10.
שבת שלום, קובי וששת קוראיי הנאמנים.

הג'ינג'י ביקש וגם סיפק את הסחורה, אז אני שמח להחזיר למדור את ידידנו משכבר הימים, האוטובוס של אנדי. לרגל השנה החדשה מקבל האוטובוס של אנדי תגבורת בדמותו של מיני אוטובוס של אנדי ומטוס של כבוד הרב פיינשטיין. לזה האחרון יש קשר משולש - לנושאו של "שבתשתיות", לכבוד הרב פיינשטיין ולדוקטור המלעון. עד שאסביר קשר זה, הנכם מוזמנים לנחש מאין מגיעים אלינו האוטובוסים של אנדי.
המכונה - 700K יורו והיא שלכם.
המכונה הגרמנית מגיעה בליווי שני ג'קים גברתנים וממושמעים. את הפקודות שלה הם מבצעים בצייתנות ובדיוק ע"פ הקפריזות המחזוריות שלה: בכל מחזור דחיקה נע הסגמנט 30-40 ס"מ בתנועה אורכית. קודם לפעולת הדחיפה האורכית מבצעים הג'קים הרמה אנכית. הרמה ודחיפה, הרמה ודחיפה: זהו סדר הפעולות המחזורי של המכונה ושותפיה הגברתנים. בתשע שעות של עבודת הצוות הזאת נדחק הסגמנט למרחק 35 מ'. מאחר שמרווחי ניצבי הדחיקה אינם שווים בגודלם משתנים גם אורכי הסגמנטים הנדחקים והם נעים בין 25 ל-38 מ'.

 
מצב
הנושא נעול.
למעלה