שבתשתיות - חדשות (גשר) 10.

מצב
הנושא נעול.

בועז ל

New member
שבתשתיות - חדשות (גשר) 10.

שבתשתיות - חדשות (גשר) 10.
בוקר טוב ושבת שלום לששת קוראיי הנאמנים.
בימים שבהם הציבור מרותק לערוצי החדשות, אני מנסה דווקא להתרחק מהם ולא לקחת חלק בניסיונותם לגרום להתמכרות הצופים.
לפיכך, ערוץ 10 היחיד שמוכר לי הוא ערוץ הנחל שעובר מתחת לניצביו של גשר 10.

במדור השבועי נצפה בעיקר בחדשות ערוץ 10, אך עדכונים נוספים יובאו גם מכרמיאל, רמלה,מסילת העמק ו-
קצרצר מכביש 38.
זזנו.

 

בועז ל

New member
השלמה ממסילת העמק - החיבור לירדן.

שבתשתיות - חדשות (גשר) 10.
בוקר טוב ושבת שלום לששת קוראיי הנאמנים.
בימים שבהם הציבור מרותק לערוצי החדשות, אני מנסה דווקא להתרחק מהם ולא לקחת חלק בניסיונותם לגרום להתמכרות הצופים.
לפיכך, ערוץ 10 היחיד שמוכר לי הוא ערוץ הנחל שעובר מתחת לניצביו של גשר 10.

במדור השבועי נצפה בעיקר בחדשות ערוץ 10, אך עדכונים נוספים יובאו גם מכרמיאל, רמלה,מסילת העמק ו-
קצרצר מכביש 38.
זזנו.
השלמה ממסילת העמק - החיבור לירדן.
בשל מגבלות זמן לא סוקרה תחנת בית שאן, במהלך הסיור שנערך בקטע המזרחי של מסילת העמק. זו גם הסיבה שבגינה לא זכה המשך הקו לירדן להתייחסות הולמת. למעט התייחסות קצרה ושגויה בחלקה של אחד ממנהלי העבודה בתחנת עפולה, לא הובא מידע נוסף בנושא. טוב, אז פניתי לעופר סלעי מ"עופר סלעי הנדסה" וזה השיב לשאלותיי בשעה שאפילו ילדיי נכנעים ופורשים לישון (תודה עופר!).


ובכן, נקודת הקצה של הקו בתחום ישראל תהיה צמודה למסוף הגבול של רשות שדות התעופה, מצדו הצפוני של כביש 71. לתוואי ההמשך מתחנת בית שאן למסוף הגבול קיימות מספר חלופות אשר נבחנו ממושכות בעבר ומתוכן נבחרה החלופה שאורך התוואי בה מסתכם ב-14 ק"מ ואשר מאריכה ב-5 ק"מ את התוואי הישיר (מופיעה במפה בסגול כחלופה B4 ). כפי שציין הגולש Rubim88 הפרש הגבהים בין תחנת בית שאן למעבר הגבול מסתכם ב-150 מ' ולא ב-200 כפי שצוין. עופר סלעי, ששותף לתכנון התוואי, מציין כי התוואי עבר תכנון ראשוני ובקרוב יחל הליך סטטוטורי אשר הופסק לפני 10 שנים ומוגדר כתת"ל 13/א. הבחירה בחלופה B4 נעשתה תוך התחשבות בנושאים סביבתיים ובהתחשבות בשיפוע שהוגדר ע"י משרד התחבורה עבור המתכננים. השיפועים שנבחנו במהלך בדיקת החלופות היו שיפועים בערכים של 1.3% (השיפוע הסטנדרטי והמיטבי ע"פ הנחיות ר"י) ושיפוע של 2%. משרד התחבורה היה זה שהחליט לבסוף לתכנן ע"פ שיפוע של 1.3%.

השלמת הסיור בקטע המזרחי - בכוונתי לבצע סיור השלמה בתחנת בית שאן. התוואי המונוטוני בין מרחביה לבית שאן נסרק בסיור מקדים על ידי והחלק המעניין שנותר בו הוא ביצוען של ארבע הפרדות מפלסיות. כזכור, שני קבלנים כבר נבחרו לביצוע ההפרדות ואלו נמצאות בשלב התכנון, במסגרת מכרזים מסוג DB.

 

yudek

New member
מעניין מאד

השלמה ממסילת העמק - החיבור לירדן.
בשל מגבלות זמן לא סוקרה תחנת בית שאן, במהלך הסיור שנערך בקטע המזרחי של מסילת העמק. זו גם הסיבה שבגינה לא זכה המשך הקו לירדן להתייחסות הולמת. למעט התייחסות קצרה ושגויה בחלקה של אחד ממנהלי העבודה בתחנת עפולה, לא הובא מידע נוסף בנושא. טוב, אז פניתי לעופר סלעי מ"עופר סלעי הנדסה" וזה השיב לשאלותיי בשעה שאפילו ילדיי נכנעים ופורשים לישון (תודה עופר!).


ובכן, נקודת הקצה של הקו בתחום ישראל תהיה צמודה למסוף הגבול של רשות שדות התעופה, מצדו הצפוני של כביש 71. לתוואי ההמשך מתחנת בית שאן למסוף הגבול קיימות מספר חלופות אשר נבחנו ממושכות בעבר ומתוכן נבחרה החלופה שאורך התוואי בה מסתכם ב-14 ק"מ ואשר מאריכה ב-5 ק"מ את התוואי הישיר (מופיעה במפה בסגול כחלופה B4 ). כפי שציין הגולש Rubim88 הפרש הגבהים בין תחנת בית שאן למעבר הגבול מסתכם ב-150 מ' ולא ב-200 כפי שצוין. עופר סלעי, ששותף לתכנון התוואי, מציין כי התוואי עבר תכנון ראשוני ובקרוב יחל הליך סטטוטורי אשר הופסק לפני 10 שנים ומוגדר כתת"ל 13/א. הבחירה בחלופה B4 נעשתה תוך התחשבות בנושאים סביבתיים ובהתחשבות בשיפוע שהוגדר ע"י משרד התחבורה עבור המתכננים. השיפועים שנבחנו במהלך בדיקת החלופות היו שיפועים בערכים של 1.3% (השיפוע הסטנדרטי והמיטבי ע"פ הנחיות ר"י) ושיפוע של 2%. משרד התחבורה היה זה שהחליט לבסוף לתכנן ע"פ שיפוע של 1.3%.

השלמת הסיור בקטע המזרחי - בכוונתי לבצע סיור השלמה בתחנת בית שאן. התוואי המונוטוני בין מרחביה לבית שאן נסרק בסיור מקדים על ידי והחלק המעניין שנותר בו הוא ביצוען של ארבע הפרדות מפלסיות. כזכור, שני קבלנים כבר נבחרו לביצוע ההפרדות ואלו נמצאות בשלב התכנון, במסגרת מכרזים מסוג DB.
מעניין מאד
בחלופה זאת הקו ממשיך ממערב לחמדיה בתוואי גבוה יותר מן המקורי
ופונה מזרחה ודרומה לפני נחל יששכר.
לאורך הכביש הטופוגרפיה די מתונה
אבל בטח יצטרכו גשר מעל לנחל חרוד?
בהמשך הקו יעבור בשדות וליד בריכות הדגים של מעוז חיים (אני עובד שם, אולי אצלם תמונות של הטופוגרפיה של האזור)
ויגיע לצומת של מעוז חיים, שם המסילה תלך בצמוד לכביש שמוביל למעבר הגבול
 

בועז ל

New member
אשמח להביט בתמונות מהאזור.

מעניין מאד
בחלופה זאת הקו ממשיך ממערב לחמדיה בתוואי גבוה יותר מן המקורי
ופונה מזרחה ודרומה לפני נחל יששכר.
לאורך הכביש הטופוגרפיה די מתונה
אבל בטח יצטרכו גשר מעל לנחל חרוד?
בהמשך הקו יעבור בשדות וליד בריכות הדגים של מעוז חיים (אני עובד שם, אולי אצלם תמונות של הטופוגרפיה של האזור)
ויגיע לצומת של מעוז חיים, שם המסילה תלך בצמוד לכביש שמוביל למעבר הגבול
אשמח להביט בתמונות מהאזור.
 

Rubim88

New member
בכל חלופה למעט חלופה C יהיו חייבים גשר מעל

מעניין מאד
בחלופה זאת הקו ממשיך ממערב לחמדיה בתוואי גבוה יותר מן המקורי
ופונה מזרחה ודרומה לפני נחל יששכר.
לאורך הכביש הטופוגרפיה די מתונה
אבל בטח יצטרכו גשר מעל לנחל חרוד?
בהמשך הקו יעבור בשדות וליד בריכות הדגים של מעוז חיים (אני עובד שם, אולי אצלם תמונות של הטופוגרפיה של האזור)
ויגיע לצומת של מעוז חיים, שם המסילה תלך בצמוד לכביש שמוביל למעבר הגבול
בכל חלופה למעט חלופה C יהיו חייבים גשר מעל
נחל חרוד, במקרה של חלופה B4 גם מנהור/חציבה רבה מצפון לחמדיה עקב התוואי הגבוה(רמת יששכר). בצמוד לבריכות הדגים יש טופוגרפיה נוחה(קיימת ירידה בשיפוע קטן), הירידה בצמוד לכביש אחרי צומת מעוז חיים מצביעה על זה שגם שם יהיה מנהור/גישור למיתון השיפוע.
 

Rubim88

New member
מעניין מאוד מדוע מתעקש משרד התחבורה

השלמה ממסילת העמק - החיבור לירדן.
בשל מגבלות זמן לא סוקרה תחנת בית שאן, במהלך הסיור שנערך בקטע המזרחי של מסילת העמק. זו גם הסיבה שבגינה לא זכה המשך הקו לירדן להתייחסות הולמת. למעט התייחסות קצרה ושגויה בחלקה של אחד ממנהלי העבודה בתחנת עפולה, לא הובא מידע נוסף בנושא. טוב, אז פניתי לעופר סלעי מ"עופר סלעי הנדסה" וזה השיב לשאלותיי בשעה שאפילו ילדיי נכנעים ופורשים לישון (תודה עופר!).


ובכן, נקודת הקצה של הקו בתחום ישראל תהיה צמודה למסוף הגבול של רשות שדות התעופה, מצדו הצפוני של כביש 71. לתוואי ההמשך מתחנת בית שאן למסוף הגבול קיימות מספר חלופות אשר נבחנו ממושכות בעבר ומתוכן נבחרה החלופה שאורך התוואי בה מסתכם ב-14 ק"מ ואשר מאריכה ב-5 ק"מ את התוואי הישיר (מופיעה במפה בסגול כחלופה B4 ). כפי שציין הגולש Rubim88 הפרש הגבהים בין תחנת בית שאן למעבר הגבול מסתכם ב-150 מ' ולא ב-200 כפי שצוין. עופר סלעי, ששותף לתכנון התוואי, מציין כי התוואי עבר תכנון ראשוני ובקרוב יחל הליך סטטוטורי אשר הופסק לפני 10 שנים ומוגדר כתת"ל 13/א. הבחירה בחלופה B4 נעשתה תוך התחשבות בנושאים סביבתיים ובהתחשבות בשיפוע שהוגדר ע"י משרד התחבורה עבור המתכננים. השיפועים שנבחנו במהלך בדיקת החלופות היו שיפועים בערכים של 1.3% (השיפוע הסטנדרטי והמיטבי ע"פ הנחיות ר"י) ושיפוע של 2%. משרד התחבורה היה זה שהחליט לבסוף לתכנן ע"פ שיפוע של 1.3%.

השלמת הסיור בקטע המזרחי - בכוונתי לבצע סיור השלמה בתחנת בית שאן. התוואי המונוטוני בין מרחביה לבית שאן נסרק בסיור מקדים על ידי והחלק המעניין שנותר בו הוא ביצוען של ארבע הפרדות מפלסיות. כזכור, שני קבלנים כבר נבחרו לביצוע ההפרדות ואלו נמצאות בשלב התכנון, במסגרת מכרזים מסוג DB.
מעניין מאוד מדוע מתעקש משרד התחבורה
על שיפוע של 1.3 אחוז מצד אחד כאילו כמות המטען שתעבור שם תהיה עצומה(רק דוגמא - במעברי האלפים ומקומות אחרים באירופה מעבירים פי כמה וכמה מכמות המטען שמעבירה רכבת ישראל בשנה וכל זאת בשיפועים של 2.5-2.8 אחוז) , מצד שני את המסילה בונים כמסילה יחידה והיקף התנועה המתוכנן(ע"פ מסמכי מכרז של נתיבי ישראל) הוא 3 רכבות משא ביום ו1 בלילה - מה שגם נשמע הרבה יחסית לכמות המשאיות שעוברת במסוף נהר הירדן בשנה.
אגב ידוע מהם השיקולים הסביבתיים בבחירה?
 

בועז ל

New member
המידע שציינת מוכר למתכננים. באשר, לשיקולי הסביבה נצטרך

מעניין מאוד מדוע מתעקש משרד התחבורה
על שיפוע של 1.3 אחוז מצד אחד כאילו כמות המטען שתעבור שם תהיה עצומה(רק דוגמא - במעברי האלפים ומקומות אחרים באירופה מעבירים פי כמה וכמה מכמות המטען שמעבירה רכבת ישראל בשנה וכל זאת בשיפועים של 2.5-2.8 אחוז) , מצד שני את המסילה בונים כמסילה יחידה והיקף התנועה המתוכנן(ע"פ מסמכי מכרז של נתיבי ישראל) הוא 3 רכבות משא ביום ו1 בלילה - מה שגם נשמע הרבה יחסית לכמות המשאיות שעוברת במסוף נהר הירדן בשנה.
אגב ידוע מהם השיקולים הסביבתיים בבחירה?
המידע שציינת מוכר למתכננים. באשר, לשיקולי הסביבה נצטרך
להמתין עד להשלמת הקטע מזרחי, בסיור שייערך בתחנת בית שאן. כרגע, אין בידי מידע מספק בנושא זה.
 

Rubim88

New member
אם כך השאלה היא האם המידע מחלחל כלפי מעלה

המידע שציינת מוכר למתכננים. באשר, לשיקולי הסביבה נצטרך
להמתין עד להשלמת הקטע מזרחי, בסיור שייערך בתחנת בית שאן. כרגע, אין בידי מידע מספק בנושא זה.
אם כך השאלה היא האם המידע מחלחל כלפי מעלה
למשרד התחבורה, ואם כן מדוע הם מתעקשים על זה כשאין באמת סיבה הגיונית...
 

בועז ל

New member
איני יודע אם אכן יש צורך בחלחול של המידע כלפי מעלה.

אם כך השאלה היא האם המידע מחלחל כלפי מעלה
למשרד התחבורה, ואם כן מדוע הם מתעקשים על זה כשאין באמת סיבה הגיונית...
איני יודע אם אכן יש צורך בחלחול של המידע כלפי מעלה.
את חלקם של האנשים שעוסקים בנושא זה במשרד התחבורה, אני מכיר כאנשי מקצוע מעולים שצמחו מהתחום. סיבת הבחירה באחוז השיפוע אינה ידועה לי, אך איני שולל את האפשרות שהיא רק חלק ממכלול שיקולים, בהתייחס לתוואי הספציפי שנבחר, ואינה עומדת לבדה.
 

פנחס25

New member
נרשם בעבר שזה שיקול עלויות תפעול

איני יודע אם אכן יש צורך בחלחול של המידע כלפי מעלה.
את חלקם של האנשים שעוסקים בנושא זה במשרד התחבורה, אני מכיר כאנשי מקצוע מעולים שצמחו מהתחום. סיבת הבחירה באחוז השיפוע אינה ידועה לי, אך איני שולל את האפשרות שהיא רק חלק ממכלול שיקולים, בהתייחס לתוואי הספציפי שנבחר, ואינה עומדת לבדה.
נרשם בעבר שזה שיקול עלויות תפעול
מעל אחוז מסוים יצטרכו 2 קטרים לכל רכבת. וזה מייקר את עלויות התפעול. כנראה שזה הסיבה
 

Rubim88

New member
בטענה הזו יש סתירה פנימית

נרשם בעבר שזה שיקול עלויות תפעול
מעל אחוז מסוים יצטרכו 2 קטרים לכל רכבת. וזה מייקר את עלויות התפעול. כנראה שזה הסיבה
בטענה הזו יש סתירה פנימית
אם היקף המטענים יהיה כזה גדול(= רכבות כבדות) שבניית תוואי יקר יותר משתלמת - אזי בכל מקרה ידרשו לרכבות 2 קטרים(אם כקבועים או כקטר עזר בקטע הבעייתי) לרכבות הכבדות. מה גם שלפי תחזית התנועה בקו וכמות המשאיות העוברות במעבר הגבול דווקא מעידות על היקף מטענים קטן.
 

Rubim88

New member
אגב עלויות תפעול של קטר נוסף

נרשם בעבר שזה שיקול עלויות תפעול
מעל אחוז מסוים יצטרכו 2 קטרים לכל רכבת. וזה מייקר את עלויות התפעול. כנראה שזה הסיבה
אגב עלויות תפעול של קטר נוסף
כשבוחנים את זה קצת לעומק:
נדרש רק נהג אחד לזוג קטרים לכן אין גידול בעלות זו, המשקל הנוסף לרכבת הוא +- עוד קרון מלא ולכן זניח, והקטר יהיה מופעל רק בקטע קצר מאוד כך שצריכת הדלק הנוספת גם היא זניחה, ובכלל עלויות הרכישה הן קטנות בסדר גודל מעלויות מנהור שיכולות להחסך.
 

Rubim88

New member
דווקא העובדה שבחרו את חלופה B4

איני יודע אם אכן יש צורך בחלחול של המידע כלפי מעלה.
את חלקם של האנשים שעוסקים בנושא זה במשרד התחבורה, אני מכיר כאנשי מקצוע מעולים שצמחו מהתחום. סיבת הבחירה באחוז השיפוע אינה ידועה לי, אך איני שולל את האפשרות שהיא רק חלק ממכלול שיקולים, בהתייחס לתוואי הספציפי שנבחר, ואינה עומדת לבדה.
דווקא העובדה שבחרו את חלופה B4
כשמולה קיימות חלופות D, B5, B3 - שהן חלופות דומות למעט אורכן(מה שמעיד על השיפוע - כשB4 הארוכה ביותר=שיפוע הקטן ביותר) מעידה על כך שהשיפוע הוא השיקול המכריע על אף העלות הנוספת הנדרשת למינהור/חציבה. כל עוד ולא קיימת שקיפות ושיתוף הציבור בנוגע להחלטות הנחות בסיס והשיקולים בנושאים כאלו אין וודאות שהן אכן ההחלטות האולטימטיביות(עם כל הכבוד לאנשי המקצוע מעולים כמה שיהיו).
 

בועז ל

New member
צריך להכיר את כל השיקולים ע"מ להיות נחרץ כ"כ.

דווקא העובדה שבחרו את חלופה B4
כשמולה קיימות חלופות D, B5, B3 - שהן חלופות דומות למעט אורכן(מה שמעיד על השיפוע - כשB4 הארוכה ביותר=שיפוע הקטן ביותר) מעידה על כך שהשיפוע הוא השיקול המכריע על אף העלות הנוספת הנדרשת למינהור/חציבה. כל עוד ולא קיימת שקיפות ושיתוף הציבור בנוגע להחלטות הנחות בסיס והשיקולים בנושאים כאלו אין וודאות שהן אכן ההחלטות האולטימטיביות(עם כל הכבוד לאנשי המקצוע מעולים כמה שיהיו).
צריך להכיר את כל השיקולים ע"מ להיות נחרץ כ"כ.
ובאשר לשקיפות: קיים הליך בו מפורסמות הודעות הוועדות לתכנון ובנייה, ניתן לצפות בתכניות, להגיש התנגדויות ולעורר מאבקים ציבוריים במידת הצורך.
 

Rubim88

New member
אני לא רואה פה נחרצות

צריך להכיר את כל השיקולים ע"מ להיות נחרץ כ"כ.
ובאשר לשקיפות: קיים הליך בו מפורסמות הודעות הוועדות לתכנון ובנייה, ניתן לצפות בתכניות, להגיש התנגדויות ולעורר מאבקים ציבוריים במידת הצורך.
אני לא רואה פה נחרצות
ההפך דווקא - כמו שרשמתי, בלי כלל השיקולים והנחות הבסיס לא ניתן לקבוע דברים בנחרצות(משני צידי המתרס) ואין שום וודאות שההחלטות שנעישות הן האולטימטיביות כל עוד לא עברו ביקורת ציבורית. לגבי וועדות לתכנון ובנייה וצפייה בתוכניות/התנגדות - הדבר רלוונטי רק אחרי התכנון הראשוני - שהוא זה שלא שקוף דיו.
 

בועז ל

New member
אני דווקא רואה פה נחרצות ואג'נדה, אבל זה בסדר

אני לא רואה פה נחרצות
ההפך דווקא - כמו שרשמתי, בלי כלל השיקולים והנחות הבסיס לא ניתן לקבוע דברים בנחרצות(משני צידי המתרס) ואין שום וודאות שההחלטות שנעישות הן האולטימטיביות כל עוד לא עברו ביקורת ציבורית. לגבי וועדות לתכנון ובנייה וצפייה בתוכניות/התנגדות - הדבר רלוונטי רק אחרי התכנון הראשוני - שהוא זה שלא שקוף דיו.
אני דווקא רואה פה נחרצות ואג'נדה, אבל זה בסדר
זו זכותך.
 

Rubim88

New member
זיהוי שגוי..קוראים לזה הבעת תמיהה+ספקנות

אני דווקא רואה פה נחרצות ואג'נדה, אבל זה בסדר
זו זכותך.
זיהוי שגוי..קוראים לזה הבעת תמיהה+ספקנות
לגבי ההתעקשות(שמזכירה את "הנחיות תכנון מסילות" הארכאיות והמקובעות של הרכבת) המדוברת במיוחד כשיש כמה דברים שלא מסתדרים אחד עם השני מסביב להחלטה והיכרות טובה עם התחום ודוגמאות קיימות.
 

בועז ל

New member
האג'נדה והנחרצות חוזרים גם בהודעתך זו האחרונה

זיהוי שגוי..קוראים לזה הבעת תמיהה+ספקנות
לגבי ההתעקשות(שמזכירה את "הנחיות תכנון מסילות" הארכאיות והמקובעות של הרכבת) המדוברת במיוחד כשיש כמה דברים שלא מסתדרים אחד עם השני מסביב להחלטה והיכרות טובה עם התחום ודוגמאות קיימות.
האג'נדה והנחרצות חוזרים גם בהודעתך זו האחרונה
ואולי גם חלק ממקורותיה של אג'נדה זו. אין זה עניין שמופיע לראשונה בשרשור זה. כפי שציינתי, זו זכותך הלגיטימית להחזיק באגנדה זו שאני חולק עליה. מאחר שאין בכוונת שרשור זה לעסוק בך באופן אישי, נעצור כאן.
 

amit1270

New member
חלופה F יותר ארוכה

דווקא העובדה שבחרו את חלופה B4
כשמולה קיימות חלופות D, B5, B3 - שהן חלופות דומות למעט אורכן(מה שמעיד על השיפוע - כשB4 הארוכה ביותר=שיפוע הקטן ביותר) מעידה על כך שהשיפוע הוא השיקול המכריע על אף העלות הנוספת הנדרשת למינהור/חציבה. כל עוד ולא קיימת שקיפות ושיתוף הציבור בנוגע להחלטות הנחות בסיס והשיקולים בנושאים כאלו אין וודאות שהן אכן ההחלטות האולטימטיביות(עם כל הכבוד לאנשי המקצוע מעולים כמה שיהיו).
חלופה F יותר ארוכה
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה