שביזות יום א'

אני חוזר

יש לי עוד באגים לתקן
 

Lanni

New member
יש אצלכם רק צבע אחד נכון?

או שיש שרוך להדרכה מתקדמת?
 
נראה לי שזה אומר

"פיקוד והדרכה". אבל אני לא חושב שיש את זה בכל החילות הירוקים, ואני גם לא יודע איפה יש ואיפה אין.
 

Lanni

New member
זה גם מה שאני יודע, ומה הקשר למה

ששאלתי?
אצלנו כחול זה הדרכה, ואדום הדרכה מתקדמת. בלי קשר לפיקוד. להם יש רק ירוק, שרוך כללי להדרכה וזהו
 

Manchit

New member
יש שחור וירוק

ירוק זה הדרכה מקצועית רגילה על כל סוגיה. ושחור זאת הדרכת מפקדים - לדוג' קורס מ"כים חי"ר וקק"צ ירוק/שחור זה בדר"כ הכנה לקק"צ.
 
../images/Emo104.gif יש גם ירוק-שחור בבסמ"ח

יש שטוענים שזה כדי לייחד את בסמ"ח ויש כאלה שטוענים שזה בגלל "הדרכה גבוהה"- הדרכות לקצינים וכו'. אאל"ט ירוק שחור זה גם הדרכת מט"קים.
 
למעלה