שבטים על הקרונות???

מצב
הנושא נעול.

nitsansh

New member
שבטים על הקרונות???

שבטים על הקרונות???
היום שמתי לב שעל רכבות ה-IC3 מצוירים סמלים של שבטי ישראל ליד הדלתות של אחד הקרונות. ברכבת אחת ראיתי את הזאב של בנימין ובאחרת את יוסף. מישהו יכול להסביר מה זה הקישוטים האלה? מתי הם נעשו? האם יש בכל הרכבות מסוג זה, ובכלל? ושאלה נוספת: האם יש תכנית להכפיל את המסילה מרחובות לאשדוד?
 
שמות וציורים על קרונועי ה-IC3

שבטים על הקרונות???
היום שמתי לב שעל רכבות ה-IC3 מצוירים סמלים של שבטי ישראל ליד הדלתות של אחד הקרונות. ברכבת אחת ראיתי את הזאב של בנימין ובאחרת את יוסף. מישהו יכול להסביר מה זה הקישוטים האלה? מתי הם נעשו? האם יש בכל הרכבות מסוג זה, ובכלל? ושאלה נוספת: האם יש תכנית להכפיל את המסילה מרחובות לאשדוד?
שמות וציורים על קרונועי ה-IC3
על הקצוות של קרונות הקצה בעשרת מערכי הקרונועים הראשונים מדגם IC3 נצבעו קישוטים לפי הפירוט שלהלן: - מעל לחלון הנוסעים הראשון נצבע השם שניתן לכל מערך באותיות מוטות לפי ההטייה של הצביעה הכללית, בצבע אדום עם פסים דקים של כחול מעל ומתחת לשם. - בשטח הלבן האלכסוני שבין סוף הרצועות הכחולות לבין המשולש האדום מוקמו שמות שבטי ישראל (לא כולם, כמובן...) ומעליהם איורים סמליים מתאימים (הם מתאימים באמת? אין לי מושג...). - אין לי כרגע רשימה מלאה של השמות, השבטים והציורים, אבל אם זה ממש מעניין את מישהו, אני יכול לנסות להשיג. בשלב מסוים בסוף 1995-תחילת 1996 הורדו כל השמות מהמערכים האלו, אולם הושארו שמות השבטים והאיורים. אני לא יודע מה הסיבה לכך, אולם יש לי ניחוש שהעובדה שקצין משטרה התייחס לרכבת מסוג ´סופה´ (השם שהיה על מערך מספר 03) בכתבת חדשות בטלוויזיה אודות דריסה של אדם בחיפה לא עזרה. בכל מקרה, כל המערכים החדשים מאז הגיעו ללא עיטורים מלבד המספרים וסמלי רכבת ישראל ורשות הנמלים והרכבות (שנראה לי שירדו גם הם בינתיים), וחבל. בכל העולם זוהי מסורת עתיקה לקרוא לקטרים, לקרונועים ולקרונות נוסעי מסוימים בשמות, לעיתים בנוסף למספר הרשמי ולעיתים במקומו. אפילו בארצנו הקטנטונת צוידו כל תשעת קטרי הקו הראשון בארץ (יפו-ירושלים) בשמות של תחנות לאורך הקו, בנוסף למספריהם הרשמיים, וגם בתקופת שתי מלחמות העולם נהגו אנשי הרכבת של הצבא הבריטי בארץ להוסיף שמות לכל מיני קטרים, בנוסף למספריהם. יש למישהו רעיונות לשמות שלדעתו כדאי לעטר בהם את קטרי רכבת ישראל? דוגמאות - סדרה של כל שמות נשיאי ישראל/ראשי ממשלה/שרי תחבורה (המנכ"לים של הרכבת כבר מונצחים בשמות תחנות - סבידור, אהוד הדר, שאול רזיאל, משה פייקוביץ´), סדרה של ערי רכבת חשובות - חיפה, יפו, ירושלים, לוד וכיו"ב, סדרת מובילי משא חשובים ברכבת, סדרה של אנשי רוח מובילים (ביאליק, עגנון), אירועים חשובים בתולדות המדינה ו/או הרכבת וכיו"ב. האם למישהו, חוץ ממני, זה בכלל נראה חשוב? האם זה לא יבלבל את ציבור הנוסעים הישראל אם יהיה כתוב על הקטר שמוביל את הרכבת לרחובות ´חיפה´ בגדול? לגבי המסילה בין רחובות לאשדוד - אכן יש תוכניות להכפלהף ולא רק תכניות אלא כוונה מעשית. אתם מוזמנים להכנס לארכיון החדשות של האתר ´חדשות הרכבת´ ומצוא שם את הנתונים אודות מה שקורה שם.
 

nitsansh

New member
שבטים וסמלים

שמות וציורים על קרונועי ה-IC3
על הקצוות של קרונות הקצה בעשרת מערכי הקרונועים הראשונים מדגם IC3 נצבעו קישוטים לפי הפירוט שלהלן: - מעל לחלון הנוסעים הראשון נצבע השם שניתן לכל מערך באותיות מוטות לפי ההטייה של הצביעה הכללית, בצבע אדום עם פסים דקים של כחול מעל ומתחת לשם. - בשטח הלבן האלכסוני שבין סוף הרצועות הכחולות לבין המשולש האדום מוקמו שמות שבטי ישראל (לא כולם, כמובן...) ומעליהם איורים סמליים מתאימים (הם מתאימים באמת? אין לי מושג...). - אין לי כרגע רשימה מלאה של השמות, השבטים והציורים, אבל אם זה ממש מעניין את מישהו, אני יכול לנסות להשיג. בשלב מסוים בסוף 1995-תחילת 1996 הורדו כל השמות מהמערכים האלו, אולם הושארו שמות השבטים והאיורים. אני לא יודע מה הסיבה לכך, אולם יש לי ניחוש שהעובדה שקצין משטרה התייחס לרכבת מסוג ´סופה´ (השם שהיה על מערך מספר 03) בכתבת חדשות בטלוויזיה אודות דריסה של אדם בחיפה לא עזרה. בכל מקרה, כל המערכים החדשים מאז הגיעו ללא עיטורים מלבד המספרים וסמלי רכבת ישראל ורשות הנמלים והרכבות (שנראה לי שירדו גם הם בינתיים), וחבל. בכל העולם זוהי מסורת עתיקה לקרוא לקטרים, לקרונועים ולקרונות נוסעי מסוימים בשמות, לעיתים בנוסף למספר הרשמי ולעיתים במקומו. אפילו בארצנו הקטנטונת צוידו כל תשעת קטרי הקו הראשון בארץ (יפו-ירושלים) בשמות של תחנות לאורך הקו, בנוסף למספריהם הרשמיים, וגם בתקופת שתי מלחמות העולם נהגו אנשי הרכבת של הצבא הבריטי בארץ להוסיף שמות לכל מיני קטרים, בנוסף למספריהם. יש למישהו רעיונות לשמות שלדעתו כדאי לעטר בהם את קטרי רכבת ישראל? דוגמאות - סדרה של כל שמות נשיאי ישראל/ראשי ממשלה/שרי תחבורה (המנכ"לים של הרכבת כבר מונצחים בשמות תחנות - סבידור, אהוד הדר, שאול רזיאל, משה פייקוביץ´), סדרה של ערי רכבת חשובות - חיפה, יפו, ירושלים, לוד וכיו"ב, סדרת מובילי משא חשובים ברכבת, סדרה של אנשי רוח מובילים (ביאליק, עגנון), אירועים חשובים בתולדות המדינה ו/או הרכבת וכיו"ב. האם למישהו, חוץ ממני, זה בכלל נראה חשוב? האם זה לא יבלבל את ציבור הנוסעים הישראל אם יהיה כתוב על הקטר שמוביל את הרכבת לרחובות ´חיפה´ בגדול? לגבי המסילה בין רחובות לאשדוד - אכן יש תוכניות להכפלהף ולא רק תכניות אלא כוונה מעשית. אתם מוזמנים להכנס לארכיון החדשות של האתר ´חדשות הרכבת´ ומצוא שם את הנתונים אודות מה שקורה שם.
שבטים וסמלים
יש סמלים מסורתיים לשבטים שמבוססים על ברכת יעקב לבניו לפני מותו (בראשית מ"ט). למשל: גור אריה יהודה, יששכר חמור גרם, דן נחש עלי דרך, נפתלי אילה שלוחה, בנימין זאב יטרף, וכו... בקשר למסילה לאשדוד... אחת הבעיות העיקריות בפרויקט היא הגשר מדרום ליבנה שעובר מעל קו הרכבת, וכדי להכפיל את המסילה יצטרכו לבנות גשר חדש כי אין מקום למסילה נוספת בגשר הזה... נדמה לי ששאר הגשרים נבנו כך שניתן להוסיף מסילה ללא בעיה...
 

איליה.

New member
אני אוהב את הרעיון.

שמות וציורים על קרונועי ה-IC3
על הקצוות של קרונות הקצה בעשרת מערכי הקרונועים הראשונים מדגם IC3 נצבעו קישוטים לפי הפירוט שלהלן: - מעל לחלון הנוסעים הראשון נצבע השם שניתן לכל מערך באותיות מוטות לפי ההטייה של הצביעה הכללית, בצבע אדום עם פסים דקים של כחול מעל ומתחת לשם. - בשטח הלבן האלכסוני שבין סוף הרצועות הכחולות לבין המשולש האדום מוקמו שמות שבטי ישראל (לא כולם, כמובן...) ומעליהם איורים סמליים מתאימים (הם מתאימים באמת? אין לי מושג...). - אין לי כרגע רשימה מלאה של השמות, השבטים והציורים, אבל אם זה ממש מעניין את מישהו, אני יכול לנסות להשיג. בשלב מסוים בסוף 1995-תחילת 1996 הורדו כל השמות מהמערכים האלו, אולם הושארו שמות השבטים והאיורים. אני לא יודע מה הסיבה לכך, אולם יש לי ניחוש שהעובדה שקצין משטרה התייחס לרכבת מסוג ´סופה´ (השם שהיה על מערך מספר 03) בכתבת חדשות בטלוויזיה אודות דריסה של אדם בחיפה לא עזרה. בכל מקרה, כל המערכים החדשים מאז הגיעו ללא עיטורים מלבד המספרים וסמלי רכבת ישראל ורשות הנמלים והרכבות (שנראה לי שירדו גם הם בינתיים), וחבל. בכל העולם זוהי מסורת עתיקה לקרוא לקטרים, לקרונועים ולקרונות נוסעי מסוימים בשמות, לעיתים בנוסף למספר הרשמי ולעיתים במקומו. אפילו בארצנו הקטנטונת צוידו כל תשעת קטרי הקו הראשון בארץ (יפו-ירושלים) בשמות של תחנות לאורך הקו, בנוסף למספריהם הרשמיים, וגם בתקופת שתי מלחמות העולם נהגו אנשי הרכבת של הצבא הבריטי בארץ להוסיף שמות לכל מיני קטרים, בנוסף למספריהם. יש למישהו רעיונות לשמות שלדעתו כדאי לעטר בהם את קטרי רכבת ישראל? דוגמאות - סדרה של כל שמות נשיאי ישראל/ראשי ממשלה/שרי תחבורה (המנכ"לים של הרכבת כבר מונצחים בשמות תחנות - סבידור, אהוד הדר, שאול רזיאל, משה פייקוביץ´), סדרה של ערי רכבת חשובות - חיפה, יפו, ירושלים, לוד וכיו"ב, סדרת מובילי משא חשובים ברכבת, סדרה של אנשי רוח מובילים (ביאליק, עגנון), אירועים חשובים בתולדות המדינה ו/או הרכבת וכיו"ב. האם למישהו, חוץ ממני, זה בכלל נראה חשוב? האם זה לא יבלבל את ציבור הנוסעים הישראל אם יהיה כתוב על הקטר שמוביל את הרכבת לרחובות ´חיפה´ בגדול? לגבי המסילה בין רחובות לאשדוד - אכן יש תוכניות להכפלהף ולא רק תכניות אלא כוונה מעשית. אתם מוזמנים להכנס לארכיון החדשות של האתר ´חדשות הרכבת´ ומצוא שם את הנתונים אודות מה שקורה שם.
אני אוהב את הרעיון.
זה יותר כיף כשלרכבות יש שמות ואתה יכול לזהות מיד מה הרכבת שבה אתה נוסע, בלי צורך ללמוד את המספרים. איזו תחנה נקראת על שם משה פייקוביץ´? ומעניין איזו תחנה תיקרא על שם עוזני
 
מעוניין לבנות אתר לארגון המוניות

אני אוהב את הרעיון.
זה יותר כיף כשלרכבות יש שמות ואתה יכול לזהות מיד מה הרכבת שבה אתה נוסע, בלי צורך ללמוד את המספרים. איזו תחנה נקראת על שם משה פייקוביץ´? ומעניין איזו תחנה תיקרא על שם עוזני
מעוניין לבנות אתר לארגון המוניות
יש לך הניסיון לבנות אתרים, יש לך אולי גם כותבים מעולים, לבנייתת חליפת תדמית..... צור קשר איתי ל- 052-522008 אלי אביגדור
 

יהוושע

New member
גוועלד , עוזני עוד בחיים , כבר אתה

אני אוהב את הרעיון.
זה יותר כיף כשלרכבות יש שמות ואתה יכול לזהות מיד מה הרכבת שבה אתה נוסע, בלי צורך ללמוד את המספרים. איזו תחנה נקראת על שם משה פייקוביץ´? ומעניין איזו תחנה תיקרא על שם עוזני
גוועלד , עוזני עוד בחיים , כבר אתה
קובר אותו? שיבל"א וטובים .
 

איליה.

New member
חס וחלילה, שיחיה עד 120.

גוועלד , עוזני עוד בחיים , כבר אתה
קובר אותו? שיבל"א וטובים .
חס וחלילה, שיחיה עד 120.
הוא עשה הרבה למען הרכבת ואני מאד מעריך אותו. אבל מה תגיד על איצטדיון טדי בירושלים? על שם מי קראו לו?
 

יהוושע

New member
או , זה שונה . טדינק´ה כבר בא בימים

חס וחלילה, שיחיה עד 120.
הוא עשה הרבה למען הרכבת ואני מאד מעריך אותו. אבל מה תגיד על איצטדיון טדי בירושלים? על שם מי קראו לו?
או , זה שונה . טדינק´ה כבר בא בימים
ורצו לתת לו קצת נחת לעת זיקנה לסיכום פועלו בעיר הקודש . נקווה שעוזני ירעיף עלינו פעליו לטובת הציבור כמו שעשה ברכבת .
 
תחנת חיפה מזרח...

אני אוהב את הרעיון.
זה יותר כיף כשלרכבות יש שמות ואתה יכול לזהות מיד מה הרכבת שבה אתה נוסע, בלי צורך ללמוד את המספרים. איזו תחנה נקראת על שם משה פייקוביץ´? ומעניין איזו תחנה תיקרא על שם עוזני
תחנת חיפה מזרח...
תחנת חיפה מזרח הוכרזה לפני מספר שנים בודדות כ-´מתחם הרכבת על-שם משה פייקוביץ´´. יש לי אפילו בבית את הפרוספקט המהודר שהכינו לכבוד הטקס.
 

יהוושע

New member
when was h e the director of the

תחנת חיפה מזרח...
תחנת חיפה מזרח הוכרזה לפני מספר שנים בודדות כ-´מתחם הרכבת על-שם משה פייקוביץ´´. יש לי אפילו בבית את הפרוספקט המהודר שהכינו לכבוד הטקס.
when was h e the director of the
railways?
 
משה פייקוביץ´

when was h e the director of the
railways?
משה פייקוביץ´
הוא היה המנכ"ל הראשון של רכבת ישראל לאחר הקמתה ועד שהתפטר בשנת 1951 בעקבות חילוקי דעות קשים עם שר התחבורה דאז. על המסמכים שראיתי מאותה תקופה (לפחות עד אמצע 1950) הוא חתם כ-´מ"מ המנהל הכללי´, וגם הבא אחריו, א. אפרתי חתם כך. בשנת 1953 כבר חתם ב. גלבוע כ-´המנהל הכללי´. דרך אגב, הוא היה האח הגדול של יגאל אלון.
 

יהוושע

New member
נו באמת , קטר בשם " ביאליק " או

שמות וציורים על קרונועי ה-IC3
על הקצוות של קרונות הקצה בעשרת מערכי הקרונועים הראשונים מדגם IC3 נצבעו קישוטים לפי הפירוט שלהלן: - מעל לחלון הנוסעים הראשון נצבע השם שניתן לכל מערך באותיות מוטות לפי ההטייה של הצביעה הכללית, בצבע אדום עם פסים דקים של כחול מעל ומתחת לשם. - בשטח הלבן האלכסוני שבין סוף הרצועות הכחולות לבין המשולש האדום מוקמו שמות שבטי ישראל (לא כולם, כמובן...) ומעליהם איורים סמליים מתאימים (הם מתאימים באמת? אין לי מושג...). - אין לי כרגע רשימה מלאה של השמות, השבטים והציורים, אבל אם זה ממש מעניין את מישהו, אני יכול לנסות להשיג. בשלב מסוים בסוף 1995-תחילת 1996 הורדו כל השמות מהמערכים האלו, אולם הושארו שמות השבטים והאיורים. אני לא יודע מה הסיבה לכך, אולם יש לי ניחוש שהעובדה שקצין משטרה התייחס לרכבת מסוג ´סופה´ (השם שהיה על מערך מספר 03) בכתבת חדשות בטלוויזיה אודות דריסה של אדם בחיפה לא עזרה. בכל מקרה, כל המערכים החדשים מאז הגיעו ללא עיטורים מלבד המספרים וסמלי רכבת ישראל ורשות הנמלים והרכבות (שנראה לי שירדו גם הם בינתיים), וחבל. בכל העולם זוהי מסורת עתיקה לקרוא לקטרים, לקרונועים ולקרונות נוסעי מסוימים בשמות, לעיתים בנוסף למספר הרשמי ולעיתים במקומו. אפילו בארצנו הקטנטונת צוידו כל תשעת קטרי הקו הראשון בארץ (יפו-ירושלים) בשמות של תחנות לאורך הקו, בנוסף למספריהם הרשמיים, וגם בתקופת שתי מלחמות העולם נהגו אנשי הרכבת של הצבא הבריטי בארץ להוסיף שמות לכל מיני קטרים, בנוסף למספריהם. יש למישהו רעיונות לשמות שלדעתו כדאי לעטר בהם את קטרי רכבת ישראל? דוגמאות - סדרה של כל שמות נשיאי ישראל/ראשי ממשלה/שרי תחבורה (המנכ"לים של הרכבת כבר מונצחים בשמות תחנות - סבידור, אהוד הדר, שאול רזיאל, משה פייקוביץ´), סדרה של ערי רכבת חשובות - חיפה, יפו, ירושלים, לוד וכיו"ב, סדרת מובילי משא חשובים ברכבת, סדרה של אנשי רוח מובילים (ביאליק, עגנון), אירועים חשובים בתולדות המדינה ו/או הרכבת וכיו"ב. האם למישהו, חוץ ממני, זה בכלל נראה חשוב? האם זה לא יבלבל את ציבור הנוסעים הישראל אם יהיה כתוב על הקטר שמוביל את הרכבת לרחובות ´חיפה´ בגדול? לגבי המסילה בין רחובות לאשדוד - אכן יש תוכניות להכפלהף ולא רק תכניות אלא כוונה מעשית. אתם מוזמנים להכנס לארכיון החדשות של האתר ´חדשות הרכבת´ ומצוא שם את הנתונים אודות מה שקורה שם.
נו באמת , קטר בשם " ביאליק " או
" עגנון " ? הצחקתני . " שמע נא , נסעתי בעגנון לב"ש . במפגש דבירה , חיכינו ל ´ ביאליק ´ שיגיע ממול , אבל הוא בושש לבוא . בסוף הגיעה ´מניה´ כי ´ ביאליק ´ התקלקל " . את השמות " ברק " , " סופה " ועוד , העניק ל IC3 אלוף מיל. משה בר-כוכבא ( בריל ) ז"ל שהיה מנהל הרכבת כשהגיעו מערכי ה IC3 הראשונים לארץ בראשית שנות ה - 90 . הוא קרא להם על שמם של גדודים וחטיבות בצה"ל שעליהם פיקד במשך שנות שירותו הרבות . הוא עוד הספיק לערוך נסיעת מבחן עם אחד המערכים לכפר-סבא , במסילה הישנה , יחד עם ראש עיריית כפר-סבא יצחק ולד . נדמה לי שאילמלא הלך בר-כוכבא לעולמו בטרם עת , כבר הייתה היום רכבת לי-ם , לאילת , ואולי אף סלילתה של מסילה לגליל . חבל על דאבדין .
 
ואללה, חידשת לי על השמות. תודה רבה!

נו באמת , קטר בשם " ביאליק " או
" עגנון " ? הצחקתני . " שמע נא , נסעתי בעגנון לב"ש . במפגש דבירה , חיכינו ל ´ ביאליק ´ שיגיע ממול , אבל הוא בושש לבוא . בסוף הגיעה ´מניה´ כי ´ ביאליק ´ התקלקל " . את השמות " ברק " , " סופה " ועוד , העניק ל IC3 אלוף מיל. משה בר-כוכבא ( בריל ) ז"ל שהיה מנהל הרכבת כשהגיעו מערכי ה IC3 הראשונים לארץ בראשית שנות ה - 90 . הוא קרא להם על שמם של גדודים וחטיבות בצה"ל שעליהם פיקד במשך שנות שירותו הרבות . הוא עוד הספיק לערוך נסיעת מבחן עם אחד המערכים לכפר-סבא , במסילה הישנה , יחד עם ראש עיריית כפר-סבא יצחק ולד . נדמה לי שאילמלא הלך בר-כוכבא לעולמו בטרם עת , כבר הייתה היום רכבת לי-ם , לאילת , ואולי אף סלילתה של מסילה לגליל . חבל על דאבדין .
ואללה, חידשת לי על השמות. תודה רבה!
 

יהוושע

New member
האם פייקוביץ´ היה קרוב משפחה של

שמות וציורים על קרונועי ה-IC3
על הקצוות של קרונות הקצה בעשרת מערכי הקרונועים הראשונים מדגם IC3 נצבעו קישוטים לפי הפירוט שלהלן: - מעל לחלון הנוסעים הראשון נצבע השם שניתן לכל מערך באותיות מוטות לפי ההטייה של הצביעה הכללית, בצבע אדום עם פסים דקים של כחול מעל ומתחת לשם. - בשטח הלבן האלכסוני שבין סוף הרצועות הכחולות לבין המשולש האדום מוקמו שמות שבטי ישראל (לא כולם, כמובן...) ומעליהם איורים סמליים מתאימים (הם מתאימים באמת? אין לי מושג...). - אין לי כרגע רשימה מלאה של השמות, השבטים והציורים, אבל אם זה ממש מעניין את מישהו, אני יכול לנסות להשיג. בשלב מסוים בסוף 1995-תחילת 1996 הורדו כל השמות מהמערכים האלו, אולם הושארו שמות השבטים והאיורים. אני לא יודע מה הסיבה לכך, אולם יש לי ניחוש שהעובדה שקצין משטרה התייחס לרכבת מסוג ´סופה´ (השם שהיה על מערך מספר 03) בכתבת חדשות בטלוויזיה אודות דריסה של אדם בחיפה לא עזרה. בכל מקרה, כל המערכים החדשים מאז הגיעו ללא עיטורים מלבד המספרים וסמלי רכבת ישראל ורשות הנמלים והרכבות (שנראה לי שירדו גם הם בינתיים), וחבל. בכל העולם זוהי מסורת עתיקה לקרוא לקטרים, לקרונועים ולקרונות נוסעי מסוימים בשמות, לעיתים בנוסף למספר הרשמי ולעיתים במקומו. אפילו בארצנו הקטנטונת צוידו כל תשעת קטרי הקו הראשון בארץ (יפו-ירושלים) בשמות של תחנות לאורך הקו, בנוסף למספריהם הרשמיים, וגם בתקופת שתי מלחמות העולם נהגו אנשי הרכבת של הצבא הבריטי בארץ להוסיף שמות לכל מיני קטרים, בנוסף למספריהם. יש למישהו רעיונות לשמות שלדעתו כדאי לעטר בהם את קטרי רכבת ישראל? דוגמאות - סדרה של כל שמות נשיאי ישראל/ראשי ממשלה/שרי תחבורה (המנכ"לים של הרכבת כבר מונצחים בשמות תחנות - סבידור, אהוד הדר, שאול רזיאל, משה פייקוביץ´), סדרה של ערי רכבת חשובות - חיפה, יפו, ירושלים, לוד וכיו"ב, סדרת מובילי משא חשובים ברכבת, סדרה של אנשי רוח מובילים (ביאליק, עגנון), אירועים חשובים בתולדות המדינה ו/או הרכבת וכיו"ב. האם למישהו, חוץ ממני, זה בכלל נראה חשוב? האם זה לא יבלבל את ציבור הנוסעים הישראל אם יהיה כתוב על הקטר שמוביל את הרכבת לרחובות ´חיפה´ בגדול? לגבי המסילה בין רחובות לאשדוד - אכן יש תוכניות להכפלהף ולא רק תכניות אלא כוונה מעשית. אתם מוזמנים להכנס לארכיון החדשות של האתר ´חדשות הרכבת´ ומצוא שם את הנתונים אודות מה שקורה שם.
האם פייקוביץ´ היה קרוב משפחה של
יגאל אלון - פייקוביץ´? מה הם שמות כול מנהלי הרכבת למן קום המדינה ועד היום?
 
אכן קשור ליגאל אלון....

האם פייקוביץ´ היה קרוב משפחה של
יגאל אלון - פייקוביץ´? מה הם שמות כול מנהלי הרכבת למן קום המדינה ועד היום?
אכן קשור ליגאל אלון....
אבל אני לא זוכר בע"פ את הקשר ביניהם. אנשי הרכבת הם לא הצד החזק שלי, ולכן גם אין אצלי בבית שום רשימה של מנכ"לי הרכבת לדורותיהם. אם זה קריטי, כתוב אלי ב-E-Mail ואנסה למצוא עבורך מישהו שכן יודע.
 

fireman

New member
דבר מאוד חשוב לדעתי

שמות וציורים על קרונועי ה-IC3
על הקצוות של קרונות הקצה בעשרת מערכי הקרונועים הראשונים מדגם IC3 נצבעו קישוטים לפי הפירוט שלהלן: - מעל לחלון הנוסעים הראשון נצבע השם שניתן לכל מערך באותיות מוטות לפי ההטייה של הצביעה הכללית, בצבע אדום עם פסים דקים של כחול מעל ומתחת לשם. - בשטח הלבן האלכסוני שבין סוף הרצועות הכחולות לבין המשולש האדום מוקמו שמות שבטי ישראל (לא כולם, כמובן...) ומעליהם איורים סמליים מתאימים (הם מתאימים באמת? אין לי מושג...). - אין לי כרגע רשימה מלאה של השמות, השבטים והציורים, אבל אם זה ממש מעניין את מישהו, אני יכול לנסות להשיג. בשלב מסוים בסוף 1995-תחילת 1996 הורדו כל השמות מהמערכים האלו, אולם הושארו שמות השבטים והאיורים. אני לא יודע מה הסיבה לכך, אולם יש לי ניחוש שהעובדה שקצין משטרה התייחס לרכבת מסוג ´סופה´ (השם שהיה על מערך מספר 03) בכתבת חדשות בטלוויזיה אודות דריסה של אדם בחיפה לא עזרה. בכל מקרה, כל המערכים החדשים מאז הגיעו ללא עיטורים מלבד המספרים וסמלי רכבת ישראל ורשות הנמלים והרכבות (שנראה לי שירדו גם הם בינתיים), וחבל. בכל העולם זוהי מסורת עתיקה לקרוא לקטרים, לקרונועים ולקרונות נוסעי מסוימים בשמות, לעיתים בנוסף למספר הרשמי ולעיתים במקומו. אפילו בארצנו הקטנטונת צוידו כל תשעת קטרי הקו הראשון בארץ (יפו-ירושלים) בשמות של תחנות לאורך הקו, בנוסף למספריהם הרשמיים, וגם בתקופת שתי מלחמות העולם נהגו אנשי הרכבת של הצבא הבריטי בארץ להוסיף שמות לכל מיני קטרים, בנוסף למספריהם. יש למישהו רעיונות לשמות שלדעתו כדאי לעטר בהם את קטרי רכבת ישראל? דוגמאות - סדרה של כל שמות נשיאי ישראל/ראשי ממשלה/שרי תחבורה (המנכ"לים של הרכבת כבר מונצחים בשמות תחנות - סבידור, אהוד הדר, שאול רזיאל, משה פייקוביץ´), סדרה של ערי רכבת חשובות - חיפה, יפו, ירושלים, לוד וכיו"ב, סדרת מובילי משא חשובים ברכבת, סדרה של אנשי רוח מובילים (ביאליק, עגנון), אירועים חשובים בתולדות המדינה ו/או הרכבת וכיו"ב. האם למישהו, חוץ ממני, זה בכלל נראה חשוב? האם זה לא יבלבל את ציבור הנוסעים הישראל אם יהיה כתוב על הקטר שמוביל את הרכבת לרחובות ´חיפה´ בגדול? לגבי המסילה בין רחובות לאשדוד - אכן יש תוכניות להכפלהף ולא רק תכניות אלא כוונה מעשית. אתם מוזמנים להכנס לארכיון החדשות של האתר ´חדשות הרכבת´ ומצוא שם את הנתונים אודות מה שקורה שם.
דבר מאוד חשוב לדעתי
אני חושב שצריך "להדביק" לכל מערך שם כלשהו שיהיה קשור איכשהו בהיסטוריה של מדינת ישראל ורעיון השבטים היה נחמד רק חבל שלא המשיכו עם זה הלאה לפני כשנתיים בשרותי הכבאות החליטו לתת לכל אחד מרכבי הכיבוי שם פרטי משום שעד לפני כן היינו מדברים במספרים....מרצדס 1234 מגירוס 232 אי וואן וכו.... בסופו של דבר החליטו לתת לרכבים את השמות הבאים: סער, אשד, אלמוג, געש, נץ, נשר, ברק, קיסר אני חושב שזה עניין שיוסיף מאוד באופן תדמיתי. מה דעתכם?
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה