שבוע טוב, נשוא לדיון:

שפת הקלפים היא שפת הסמלים.

ישנם סמלים המופיעים בכמה קלפים. אחד מהם הוא: השמש.

לבחירתכם לענות על אחד או יותר מהשאלות הבאות.

תוכלו גם לבחור להביא דוגמאות נוספות משלכם לקלפים בהם מופיע סמל השמש ואיך הוא משתקף בקלף.


מה לדעתכם משמעות השמש בכל אחד מהקלפים הבאים:

בקלף השוטה?

בקלף המוות?

בקלף השמש? בקלף ארבעת המטות?

בקלף עשר החרבות?

מה המכנים המשותפים ומה ההבדלים למשמעות הסמל בכל אחד מהם?

שבוע מבורך,

רחל |4U|
 
למעלה