שבוע טוב לכולם בקשה לי אליכם

שבוע טוב לכולם בקשה לי אליכם

הננו מצויים בימים אלו בקופה לא פשוטה - הרוחות סוערות ואויבנו מבית שוב מצרים עלינו. הבוקר נתבשרנו על הרוג נוסף בשדרות- אנא בני ישראל היקרים בואו נישא תפילה לבורא עולם שיכמרו רחמיו על בניו ושישכון שלום ובטחון בארצנו. שבוע טוב ובשורות טובות
 
למעלה