שבוע טוב להלכה יומית

שבוע טוב להלכה יומית

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה ליהל חן בת דליה שולמית הוקדש ע"י משפחתה הדפסת המאמר באילו דברים שייך לגביהם דין שינוי מקום בסעודה בהלכות הקודמות ביארנו שאדם היוצא מביתו בשעה שהוא אוכל איזה דבר, כשיחזור שוב לביתו אינו רשאי להמשיך באכילה אלא חייב לברך שוב על המאכל, מפני שעזב את מקומו שאכל בו, וממילא נסתיימה אותה האכילה, והברכה הראשונה שבירך אינה פוטרת אותו מלברך כעת על המאכל שאוכל. והבאנו פרטי דינים בזה. עוד כתבנו, שדין שינוי מקום בסעודה שייך דוקא אם אכל פירות וכיוצא בזה, שהם מאכלים שאין חיוב לברך עליהם ברכה אחרונה במקום שאוכל, ולכן כל שעזב את המקום שאכל בו, ממילא נסתיימה הסעודה ואם הוא חפץ להמשיך לאכול עליו לברך שנית. אבל אם היה אוכל דבר שחייבים לברך עליו ברכה אחרונה במקום האכילה, כגון לחם, שחייבים לברך עליו ברכת המזון במקום שאוכלים, ויצא ממקום האכילה לבית אחר, וכעת הוא מבקש להמשיך לאכול, אין הוא חייב לברך שנית על מה שבא לאכול, מכיון שכל שעוד הוא מחוייב לחזור למקום האכילה בכדי לברך שם, אין עזיבת המקום נחשבת לסיום הסעודה, שהרי היציאה אינה אלא לפי שעה, שכן הוא חייב לחזור לברך במקומו הראשון. (ומכל מקום, הואיל ולדעת מרן השלחן ערוך אין חילוק בכל זה בין דבר שחייבים לברך עליו ברכה אחרונה במקומו לבין דבר שאין חיוב לברך עליו במקומו, לפיכך, ספרדי הרוצה לעשות כדעת מרן שגם באכילת לחם שייך דין שינוי מקום בסעודה, רשאי לברך ברכת המזון אחרי שיחזור למקומו, ולאחר מכן יברך שוב המוציא וימשיך בסעודתו). ומעתה עלינו לבאר אילו מאכלים חייבים לברך עליהם ברכה אחרונה במקום האכילה, ואילו מאכלים אין חיוב לברך עליהם ברכה אחרונה במקום האכילה. וממילא נלמד מהו דין כל מאכל גם לגבי שינוי מקום בסעודה, שאם הוא מאכל שחובה לברך עליו ברכה אחרונה במקומו, ממילא לא שייך כל כך לגביו דין שינוי מקום בסעודה, אבל מאכל שאין חיוב לברך עליו במקומו, שייך לגביו דין שינוי מקום בסעודה. עוגות ועוגיו ת, וכן כל הדברים שמברכים עליו בורא מיני מזונות, חייבים לברך עליהם ברכה אחרונה ("על המחיה") במקום האכילה, ואסור לעזוב את מקום האכילה ולברך במקום אחר. וכדין ברכת המזון על הפת, שהיא דוקא במקום האכילה. אבל פירות שהם משבעת המינים, כגון תאנים רימונים ותמרים, אף על פי שמברכים עליהם ברכה אחרונה מעין שלוש (ברכת על העץ ועל פרי העץ), מכל מקום אין חיוב לברך עליהם דוקא במקום האכילה, ולכן שייך לגביהם דין שינוי מקום בסעודה, שכן אם עזב את מקום האכילה, אינו חייב לחזור לשם שוב ונגמרה סעודתו. ומנהג האשכנזים להשוות את דין ברכת על המחיה לדין ברכת על העץ, שבשניהם חייבים לברך עליהם במקומם. ולכן למנהג האשכנזים בין באכילת עוגה ובין באכילת פרי משבעת המינים, לא שייך דין שינוי מקום בסעודה, שהרי אף שעזב את מקומו הראשון, עוד הוא חייב לחזור לשם בכדי לברך ברכה אחרונה. אבל למנהג הספרדים, אין חיוב לברך ברכה אחרונה על פירות משבעת המינים דוקא במקום האכילה, וממילא שייך לגבי אכילתם דין שינוי מקום בסעודה. ופשוט שכל הירקות שמברכים עליהם בורא פרי האדמה, וכן המשקאות שמברכים עליהם שהכל נהיה בדברו, אין חיוב לברך עליהם במקום האכילה, ולכן אם היה שותה איזה משקה בביתו, ולאחר מכן עזב את ביתו והלך לביתו של השכן הדר בבנין הסמוך, וכעת הוא רוצה לשתות שוב, עליו לברך ברכת שהכל נהיה בדברו, ואז יוכל לשתות כאוות נפשו. כל מה שכתבנו שאם אכל דבר שחייבים לברך עליו במקום אכילתו ועקר ממקומו למקום אחר, אינו מברך על מה שאוכל שם, היינו דוקא כשלא הסיח דעתו מן האכילה, אבל אם גם הסיח דעתו, וכגון שגמר בדעתו שלא להמשיך לאכול יותר, צריך לברך על מה שרוצה לאכול עתה. (ופרטי דינים בדין הסיח הדעת בסעודה, עי' הלכה ברורה סי' קעט). הדפסת המאמר
 

שמים1

New member
שבוע טוב ורפואה שלימה

ליהל חן בת דליה שולמית. מחממת את הלב ההלכה היומית המוקדשת בכל כך הרבה אהבה וכוונה טובה . שבוע טוב יקרה ושעות טובות .
 

טאKילה

New member
רפואה שלימה ../images/Emo28.gif

ואשרינו שנתברכנו בארץ שופעת פרי וירק שנוכל ליישם בה הלכות כאלה . שבוע טוב מביאה ברכה.
 
הקדישו כמה דקות לרפואת שגיב הבן שלי

שעבר תאונת אופנועקשה, שבר את הגב והשתתק מתחת לחזה ומטה, והוא רק בן 24 העבירו הלאה אל תמחקו, תודה כל כך מזמן לא כתבתי ועידכנתי על שגיב, ולא כי אין לי מה לכתוב, אלא כי אני עסוקה מאוד בכל צרכיו של שגיב (כמובן גם בצרכי שאר בני המשפחה) וכשאני פנויה מעט אז,,,,,, נכון,,,,,,,אני נמצאת עם שגיב כל היום בבית חולים, אוקי שגיב מרגיש יותר טוב אם כי כאוב בגב, כבר כתבתי שהניתוח לא היה מוצלח כל כך, ו-2 ברגים הוכנסו לסחוס במקום לחוליות נו,,,,,, לפני שיעבור שנה אי אפשר לנתח שוב, אז אנחנו בבדיקות צילומים רופאים פרטיים וכ"ו, לגבי התחושות: אז עדיין אין לו תחושות והשיתוק הוא מתחת לחזה ומטה, למי שמבין מ- t 6 העין: עדיין 2 שברים בארובת העין , היא נכנסה מעט פנימה עם פזילה קלה, והוא רואה בעין ימין כפול, הצלעות: עדיין כואבות (באזור שיש רגש) הריאה: קשה לשגיב לנשום חזק או לצעוק, חוש הריח: השתנה מאוד ושגיב הפך להיות מאוד רגיש עם ריחות, בשמים, זיעה וכ"ו, מצב הרוח: משתנה לסרוגין, פעם שמח ועליז ופעם חסר סבלנות עצבני וכעוס (מה שלא אופייני לשגיב בדרך כלל) תאבון: ירד משמעותית, צריך לפתם אותו ולהכריח אותו לאכול, מה שפעם לא היה צריך להתאמץ, בסך הכל תודה לאל שגיב חי וקיים ונמצא איתנו הבכרה טובה כפי שהכרנו אותו לפני התאונה (מבחינת הראש והשכל) כי הייתה פגיעת ראש קלה, זה היה בקצרה, ועכשיו לענייננו,,,,,,,,,,,,,, היום סיימנו שיפוצים בבית, הרחבנו פתחים, כיורים , הזמנו לו ריהוט מתאים, מיטה, כסא גלגלים גם למקלחת, וכל מה שנכה צריך, כן התאמנו את הבית לצרכיו של שגיב להתנייד עם כסא גלגלים, ובמיוחד בחדרו, שגיב משתחרר בשעה טובה ב- 10/02/08 מבית חולים אם ירצה ה` ונתחיל חיים אחרים, ומקווים ב"ה שעם התפילות החזקות שלכם שלשגיב יחזרו התחושות, שגיב ימשיך את השיקום באישפוז יום כולל הטיפולים הרלוונטיים, כולי תקווה ששגיב לא ישאר בבית ביום יום, אלה ימשיך בפעילויות כמו ספורט אתגרי, ועוד הרבה פעילויות שמתאימים "לנכים" עד שיבריא, ולכן אני מבקשת מכל אחד ואחת שתרימו את הכפפה ושאו תפילה לרפואתו של "שגיב סבי חיים בן זהבה" לרפואה שלמה רפואת הנפש והגוף שיקום על רגליו ויתהלך בכוחות עצמו ללא עזרה וללא עזרים,,,,,אמן,,,,,, העבירו את השם לכמה שיותר אנשים, בתי כנסת, ישיבות, רבנים, תינוקות של בית רבן, קבוצות תהילים ועוד, כל אחד באזור מגוריו והמוסדות והאנשים שאתם מקושרים איתם, כי גזרות אפשר לבטל ע"י תפילות בקשות ודיבור עם בורא עולם, אז בואו נעשה רעש בשמים למען שגיב בבקשה מכם אני מתחננת בפני כל אחד ואחת מכם אל תמחקו את הרשומה העבירו אותה בבלוגים שלכם, במיילים למכותבים שלכם בפורומים שאתם מקושרים, בכל מקום אפשרי שיתפללו עליו הרבה וכמה שיותר, העבירו את הרשומה לקרובים ,חברים בארצות שונות, בואו נתפלל על שגיב כולנו, פסוקים המתחילים באות הראשונה של השם שגיב סבי חיים ונגמרים באות האחרונה של השם שגיב סבי חיים: שָׁם נָפְלוּ פּעֲלֵי אָוֶן דּחוּ וְלֹא-יָכְלוּ קוּם: (פרק לו, פסוק יג) שְׁמָר-תָּם וּרְאֵה יָשָׁר כִּי-אַחֲרִית לְאִישׁ שָׁלוֹם: (פרק לז, פסוק לז) שָׁם פָּחֲדוּ פַחַד לֹא-הָיָה פָחַד כִּי-אֱלֹהִים פִּזַּר עַצְמוֹת חֹנָךְ הֱבִשׁתָה כִּי-אֱלֹהִים מְאָסָם: (פרק נג, פסוק ו) שָׁאֲפוּ שׁוֹרְרַי כָּל-הַיּוֹם כִּי-רַבִּים לֹחֲמִים לִי מָרוֹם: (פרק נו, פסוק ג) שְׁפָךְ-עֲלֵיהֶם זַעְמֶּךָ וַחֲרוֹן אַפְּךָ יַשִּׂיגֵם: (פרק סט, פסוק כה) שָׂמוּ-בָם דִּבְרֵי אתוֹתָיו וּמפְתִים בְּאֶרֶץ חָם: (פרק קה, פסוק כז) שָׁרַץ אַרְצָם צְפַרְדְּעִים בְּחַדְרֵי מַלְכֵיהֶם: (פרק קה, פסוק ל) שָׂמַח מִצְרַיִם בְּצֵאתָם כִּי-נָפַל פַּחְדָּם עֲלֵיהֶם: (פרק קה, פסוק לח) שָׁאַל וַיָּבֵא שְׂלָו וְלֶחֶם שָׁמַיִם יַשְׂבִּיעֵם: (פרק קה, פסוק מ) שָׁכְחוּ אֵל מוֹשִׁיעָם עשֶׂה גְדלוֹת בְּמִצְרָיִם: (פרק קו, פסוק כא) שִׁיר הַמַּעֲלוֹת אֵלֶיךָ נָשָׂאתִי אֶת-עֵינַי הַיּשְׁבִי בַּשָּׁמָיִם: (פרק קכג, פסוק א) שִׁיר הַמַּעֲלוֹת בְּשׁוּב יְהוָה אֶת-שִׁיבַת צִיּוֹן הָיִינוּ כְּחֹלְמִים: (פרק קכו, פסוק א) שֶׁהִכָּה גּוֹיִם רַבִּים וְהָרַג מְלָכִים עֲצוּמִים: (פרק קלה, פסוק י) פסוקים המכילים את השם סבי: לֹא-אִירָא מֵרִבְבוֹת עָם אֲשֶׁר סָבִיב שָׁתוּ עָלָי: (פרק ג, פסוק ז) סָבִיב רְשָׁעִים יִתְהַלָּכוּן כְּרֻם זֻלֻּת לִבְנֵי אָדָם: (פרק יב, פסוק ט) יָשֶׁת חֹשֶׁךְ סִתְרוֹ סְבִיבוֹתָיו סֻכָּתוֹ חֶשְׁכַת-מַיִם עָבֵי שְׁחָקִים: (פרק יח, פסוק יב) וְעַתָּה יָרוּם ראשִׁי עַל-איְבַי סְבִיבוֹתַי וְאֶזְבְּחָה בְאָהֳלוֹ זִבְחֵי תְרוּעָה אָשִׁירָה וַאֲזַמְּרָה לַיהוָה: (פרק כז, פסוק ו) כִּי שָׁמַעְתִּי דִּבַּת רַבִּים מָגוֹר מִסָּבִיב בְּהִוָּסְדָם יַחַד עָלַי לָקַחַת נַפְשִׁי זָמָמוּ: (פרק לא, פסוק יד) חֹנֶה מַלְאַךְ-יְהוָה סָבִיב לִירֵאָיו וַיְחַלְּצֵם: (פרק לד, פסוק ח) תְּשִׂימֵנוּ חֶרְפָּה לִשְׁכֵנֵינוּ לַעַג וָקֶלֶס לִסְבִיבוֹתֵינוּ: (פרק מד, פסוק יד) וַיַּפֵּל בְּקֶרֶב מַחֲנֵהוּ סָבִיב לְמִשְׁכְּנתָיו: (פרק עח, פסוק כח) יָבא אֱלֹהֵינוּ וְאַל-יֶחֱרָשׁ אֵשׁ לְפָנָיו תּאכֵל וּסְבִיבָיו נִשְׂעֲרָה מְאד: (פרק נ, פסוק ג) נִדְרוּ וְשַׁלְּמוּ לַיהו&#1464
 
רפואה שלימה לשגיב סבי חיים בן זהבה ../images/Emo63.gif

אני אעביר את שמו בבקשה לברכה לרב של ישיבת הכותל ולכל מי שאוכל ובנוסף אזכיר אותו תמיד בתפילותיי . חיבוק חם לך ומאחלת לשגיב רפואה שלימה מעומק ליבי .
 
למעלה