שבוע טוב - כמה זנבות בגלריה בבקשה

שבוע טוב. שנהיה לראש ולא לזנב


18- ל-מכבי-ר 20 - שפלה גם סוג של מזימה וגם איזור גיאוגרפי 26 - קרס תחתיו
19 - ש"י-מורים
שבוע טוב
 
למעלה