שבועה לצה"ל ביידיש

איך וועל דאס געבן מיין זון

אפילו ס'איז אביסל שפעט. ער אט זאך געשווארן אמאנאט צוריק.
 
דאס דארף מען אריינלייגן אין די חרדישע פארומען

די שפראך קענען זיי שוין, אבער אזא געוואלדישער זאך אויף די הייליגע יידיש ... זיי זאלן פארפלאצן. אדער אפשר זיי זאלן פון דעם עפעס א שטיקל שכל באקומען...
 

beneberaq

New member
קענסט עס אויפהענגן אין שדרות

מעגליך וועט דאס זיי אביסל אונטערהייבן די געמיטער, צו זעהן אז מיר זענען א פילשפראכיג לאנד, און אז מיר האבן א מיליטער צו די זאך... שיינע צעטלעך קענען זיי פראדוצירן.
 
די שבועה איז פון 1948

פאר די נייע עולים וואס זיינען נאר געקומען. א יידישער זעלנער דארף זיך מקריב זיין פאר די הייליקע קאנסטיטוציע...
 

בורנה

New member
צוויי כלליותדיגע פראגעס:::../images/Emo4.gif

1) די חילונים האבן ספעציעל הנאה ווען די חרדים "פארפלאצן"? 2) ווען איך וועל שרייבן דא אז די פרייע זאלן פארפלאצן, וועט חיים לוי שרייבן אז "ער דולד נישט קיין מחלוקת, דא דארף זיך יעדער געפונען דאס פלאץ"? סתם נקודה למחשבה
 

minci

New member
ביסט גערעכט...

איך בין אנטקעגן אזעלכע ווערטער. 1) די חילונים האבן ספעציעל הנאה ווען די חרדים "פארפלאצן"? ענטפער: ניין, אפשר אויב זיי פארפלאצן פון הנאה. 2) ווען איך וועל שרייבן דא אז די פרייע זאלן פארפלאצן, וועט חיים לוי שרייבן אז "ער דולד נישט קיין מחלוקת, דא דארף זיך יעדער געפונען דאס פלאץ"? ענטפער: אזוי ווילט איר שרייבן? איך גלייב נישט , חייםלוי איז גערעכט אז דא מע דארף פרווון אז יעדער וועל זיך פילן באקוועם. נו, ווישט אפ די טרערן...
 

minci

New member
יא! אבער נאר מיט דעם הכשר פון הרב לנדא.

ער ווייסט פון זיין לעבן, גלייב מיר! מיין שווער איז געווען א ראמער ביי זיין ידיש און ער טעהנט אז הרב לנדא גיט צדקה.
 
טאקע נישט

חילונים האבן נישט קיין הנאה (אין אלגעמיינע) פון יענער ייד פארפלאצן. אבער זיי האבן אויך קיין הנאה פון די מיליטער דינסט (אויך אין אלגעמיינע). און צו וויסן אז ס'איז דא א גאנץ עולם וואס דאך האט הנאה פון דעם זיכערהייט פון מיליטער, אבער מאכט קיין מיליטער דינסט, נעמט קיין טייל נישט אין דאס וויכטיקען פליכט, איז דאך אויך נישט קיין גרויס הנאה. און די תירוצים פון יידישקייט וואס די חרדים טוענען באליידיקן סיי צו יידישקייט און סיי צו אונדזערע אינטעליגנעציע. איך האף נאר אז זיי זאלן דאס ליינען און אפשר א ביסל שכל באקומען פון דעם.
 

חייםלוי

Member
מנהל
ביסט גערעכט. איך וויל נישט קיין מחלוקות

צווישן פרומע און וועלטלעכע און " זיי זאלן פארפלאצן" דארף נישט זיין געשריבן דא.
 
למעלה