שאלת ביטקוין וביטקאש (מסובכת)

שאלת ביטקוין וביטקאש (מסובכת)
אוקיי, אז יש טיוטה של רשות המיסים שלפיה ביטקוין הוא נכס, וחייב במס רווחי הון של 25%. בסדר גמור, מקובל עלי.

ב 1 לאגוסט השנה, היה פיצול ברשת הביטקוין, למטבע חדש בשם ביטקאש. כל מי שהחזיק ביטקוין עד לאותה נקודה, קיבל בעצם במתנה מהאויר כמות ביטקאש באותו מספר של ביטקוינים שהיו לו (לא באותו שווי דולרי!). כלומר, אם לפני הפיצול היה לך 20 ביטקוין, אחרי הפיצול יש לך 20 ביטקוין ו 20 ביטקאש, שמעולם לא קנית ולא שילמת עליהם.

הביטקאש לא מגיע באופן אוטומטי, צריך לבצע מספר פעולות טכניות: להתקין ארנק נפרד התומך בפרוטוקול הביטקאש החדש, לייצא את מפתחות ההצפנה מארנק הביטקוין ולשכפל אותם לארנק הביטקאש. אם לא עשית שום פעולה כזו, יש לך תיאורטית ביטקאש אבל אין לך איך לגשת אליהם.

מחיר הביטקאש התחיל ממחיר הביטקוין באותו רגע, אבל מייד צלל בחדות. בסוף היום הראשון הוא ירד ל $700, כמה ימים אחר כך צנח לסביב $200 ונשאר כך כמה חודשים עד שלאחרונה טס חזרה למעלה לסביבות $1500 ליחידה.

השאלה שלי היא לגבי השלכות המיסוי:
1. האם רגע הפיצול עצמו הוא אירוע מס? הרי מחזיקי הביטקוין "קיבלו" נכס חדש בשם ביטקאש, שהם לא שילמו עליו.
2. אם זה אירוע מס, לפי איזה שווי הוא יהיה מחושב?
3. אם זה אינו אירוע מס, אבל בשלב יותר מאוחר, המחזיק המאושר ימכור את אחזקותיו בביטקאש וימיר אותו לשקלים, איך יחושב המס? מס רווחי הון מחושב על ההפרש בין מחיר הקניה למחיר המכירה, אבל פה אין מחיר קניה. האם יחושב מחיר הקניה של הביטקוין המקורי שממנו פוצל? מחיר הביטקוין ברגע הפיצול? מחיר הביטקוין בתום יום המסחר הראשון לפיצול?

מה צריך לעשות אזרח שומר חוק שפתאום הבין שבגלל שהיה לו ביטקוין, הוא פתאום קיבל נכס חדש ומוזר בשם ביטקאש?
 
תשובה
בוקר טוב,
שאלה טובה.
מאחר ורשות המיסים הוציאה רק טיוטת עמדה ולא עמדה סופית ובהתחשב באמירות שניתנו על ידי ראשי הרשות (גם בכנס יועצי מס באילת שהתקיים השבוע) שככל הנראה יתבצעו שינויים מהותים בטיוטה המקורית וכל נושא מיסוי המטבעות הוירטואלים עובר בימים אלה הליך של גיבוש עמדה ובהתחשב בעובדה שיש תמימות דעים שהמחוקק לא נתן את דעתו לנושא ובהעדר חוות דעתו של בית משפט בסוגיה אין לנו יכולת לתת תשובה מוחלטת לסוגיה מאחר וישנם דעות חלוקות בנושא בקרב מומחה המס העוסקים בתחום.
למען הזהירות, יש לציין גם עמדה נרחבת שבה מחיר הביטקאש ההתחלתי הינו אפס ובעת מכירת הביטקאש תמוסה כל המכירה כרווח הון מלא כמשתמע ממכירת נכס לא מוחשי ללא עלות.


התשובה ניתנה על ידי צחי זטלאוי, יועץ מס.
ממונת תחום חקיקה בפורום המיסים של לשכת יועצי המס.

**היעוץ שניתן הוא כללי ואינו מהווה יעוץ משפטי או יעוץ חשבונאי או תחליף ליעוץ מקצועי. לקבלת יעוץ מומלץ להפנות את מלוא הפרטים העובדתיים ליועץ מס חבר לשכת יועצי המס בישראל
 
למעלה