שאלת אחוזים - קצבת נכות

הקרפיון

New member
שאלת אחוזים - קצבת נכות

קביבלתי זכאות לשנה לקצבת נכו: 100% אובדן כושא עבודה ו-60% נכות רפואית. מה זה אומר? שיש לי 100% נכות? אפשר לחזור לעבודה?
תוודה - אפרת
 
יש לך אובדן כושר עבודה 100% אומנם ת זכאית

לקצבה בגין קביעה זו אך יציאה כרגיל לעבודה יכולה לבטל את אי הכושר ולהעמידו על דרגה יותר נמוכה ולקזז בקצבה, לכן אני ממליץ לנהוג במשנה זהירות ולעיין בקישור
החוק המשופר למקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד (חוק לרון). על כל סעיפיו ולבקש הבהרות בסניפך או בטלפון שבקישור ולנהוג על פי המלצותיהם בכדי שלא
תפכע ממהלך לא נכון שלך.

בהצלחה.
 
למעלה