שאלות למנהל הפורום

שאלות למנהל הפורום

שלום רב
חשבתי שאולי אפשר לערוך כאן מעין שאלון שצריך להשאל בפגישה ראשונה עם רופא היות ויש הרבה רופאים המפרסמים עצמם כמומחים וכטובים וכולי.
מהן השאלות הראשוניות שצריכות להשאל על מנת לקבל מושג ולהשוות בין הרופאים והשיטות לפני הבחירה ברופא.
מהם החומרים
מהו התהליך
מהו זמן ההשתלה
מהו זמן ההחלמה
כאבים
סוג ההשתלה (all un 4 )
עוד שאלות שתוכל להמליץ לשאול על מנת לקבל רושם ומידע.
תודה
 
למעלה