שאלות בקשר לשמות לב- לג

שאלות בקשר לשמות לב- לג

1)מי אמר למי "קול ענות אנוכי שומע"? האם משה אל יהושע? 2)מה התאריך בו נתבקשו בנ"י להתכונן לקבלת התורה? האם בחודש השלישי ביום השלישי? 3)איך היה עליהם להתכונן? האם להיות טהורים ונקיים ולא לעלות על ההר? 4)את מי העבירו ממרכז מחנה בנ"י אל מחוץ למחנה? האם זה את אהרון? 5)איך העניש ה' את העם על חטא עגל הזהב? האם בהריגת 3000 איש מהעם ומגיפה? תודה מראש.
 

DonaldDick1

New member
תשובות

1) כן. משה אמר ליהושע, אף שלא כתוב במפורש. 2) כן. ראה שמות, י"ט פס' י"א. 3) כן. על משה היה לקדש את העם. על העם היה לכבס את שמלותיו ולהיות מוכנים ליום השלישי. על משה היה להגביל את העם סביב ההר ולהזהיר אותו פן יעלה מישהו להר או יגע בקצה ההר - מי שיעשה זאת מות יומת - ייסקל או יירה - אם בהמה או אם איש. משה אף הוסיף: לא לגשת אל אישה. 4) משה העביר את אוהל ה' אל "מחוץ למחנה הרחק מן המחנה וקרא לו אהל מועד והיה כל מבקש ה' יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה" (שמות, ל"ג, פס' ז'). 5) כן. בני לוי עשו כדבר משה ובאותו יום נפלו כ-3000 איש מהעם (לא מסופר במפורש, כי ה' אמר למשה להרוג, אך פירוש קאסוטו טוען, שמשה ידע מה הוא רצון ה'). ה' מוחה את החוטאים מספריו שבו הוא כותב את שמות בחיריו ולבסוף מכה ה' את העם במגפה.
 
למעלה