שאלון

ליאוRוש

New member
שאלון../images/Emo13.gif

שלום רב, אני תלמידה בכיתה י"ב העורכת סקר שוק לגבי תדמית חברת משקאות במסגרת פרויקט שעלי להגיש. השאלון הוא אנונימי, אודה לך אם תשיב בכנות וברצינות על השאלות שבשאלון. השאלון מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים. (ניתן לענות עפ"י האות בה מסומנת כל תשובה) תודה רבה, ליאור *במידה ויש לכם איזשהי הערה לגבי הניסוח/הבנה של השאלות אתם מוזמנים להגיב על כך. 1.מהי חברת המשקאות המועדפת עליך ביותר? א.פרימור ב.פריגת ג.תפוזינה ד.ספרינג ה.קריסטל ו.ג`אמפ 2. בחר את הסיבה החשובה בעיניך לבחירת משקה: א.בריאות ב.טעם ג.מחיר ד.מוניטין החברה 3.באיזו מידה משפיעה, לדעתך, פעילות בינלאומית של חברת משקאות על המוניטין שלה? א.במידה רבה ב.במידה סבירה ג.במידה מועטה ד. בכלל לא 4.באיזו מידה הינך מתעניין בהיקף פעילותה של חברת משקאות לפני רכישת מוצריה? א.במידה רבה ב.במידה סבירה ג.במידה מועטה ד.כלל לא 5.אילו מהפעולות הבאות משפיעות לטובה על מוניטין חברת משקאות, לדעתך? (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת) א.פיתוח סניפי החברה בעולם ב.ייבוא משקאות מחו"ל ג.ייצוא משקאות החברה למדינות בחו"ל ד. אף אחת מהתשובות 6.באיזו תדירות אתה נוהג לקנות ממוצרי "פריגת"? א.תמיד ב.לעתים קרובות ג.לעתים רחוקות ד.אף פעם 7.ציין את הסיבות לרכישת מוצרי "פריגת": א.טעם ב.בריאות ג.מחיר ד.מוניטין החברה ה. אחר ______ 8."פריגת" פועלת לדעתך: א.רק בישראל ב.גם במדינות אחדות ג.גם במדינות רבות בעולם 9.חברת "פריגת" לדעתך, היא חברה: א.טובה מאחרות ב.טובה כמו אחרות ג.טובה פחות מאחרות 10.האם תמליץ לחבריך על קניית משקאות "פריגת" על-פני קנייה מכל חברה אחרת? א. אמליץ ב.לא אמליץ 11.באיזו מידה תושפע דעתך לטובה מהידיעה ש"פריגת" פועלת בשוק הבינלאומי? א.במידה רבה ב.במידה סבירה ג.במידה מועטה ד.כלל לא 12.באיזה מבין הערוצים הבאים תעדיף לקרוא על חברת משקאות? א. עיתון ארצי. ב. עיתון מקומי. ג. כתב עת(מגזין). ד. טלוויזיה ה. רדיו ו. שלטי חוצות ז. אינטרנט ח. אחר_______ 13.באיזו מידה הינך מושפע מפרסומות? א.במידה רבה ב.במידה סבירה ג.במידה מועטה ד.כלל לא 14.באיזו מידה הינך מבקר באתרי הבית של חברות משקאות? א.במידה רבה ב.במידה סבירה ג.במידה מועטה ד.כלל לא 15.לאיזו קבוצת גילאים אתה משתייך? א29-20 ב.39-30 ג.49-40 ד.59-50 ה.60 ומעלה 16.הכנסה ממוצעת של משפחה עומדת על כ- 8,600 ₪ נטו בחודש. האם ההכנסה החודשית של משפחתך היא: א. הרבה מתחת לממוצע ב. מעט מתחת לממוצע ג. ממוצעת ד. מעט מעל לממוצע ה. הרבה מעל לממוצע
 
../images/Emo13.gif

*במידה ויש לכם איזשהי הערה לגבי הניסוח/הבנה של השאלות אתם מוזמנים להגיב על כך. 1.מהי חברת המשקאות המועדפת עליך ביותר? ב.פריגת 2. בחר את הסיבה החשובה בעיניך לבחירת משקה: ב.טעם 3.באיזו מידה משפיעה, לדעתך, פעילות בינלאומית של חברת משקאות על המוניטין שלה? ג.במידה מועטה 4.באיזו מידה הינך מתעניין בהיקף פעילותה של חברת משקאות לפני רכישת מוצריה? ד.כלל לא 5.אילו מהפעולות הבאות משפיעות לטובה על מוניטין חברת משקאות, לדעתך? (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת) ד. אף אחת מהתשובות 6.באיזו תדירות אתה נוהג לקנות ממוצרי "פריגת"? ג.לעתים רחוקות 7.ציין את הסיבות לרכישת מוצרי "פריגת": א.טעם 8."פריגת" פועלת לדעתך: א.רק בישראל 9.חברת "פריגת" לדעתך, היא חברה: א.טובה מאחרות 10.האם תמליץ לחבריך על קניית משקאות "פריגת" על-פני קנייה מכל חברה אחרת? ב.לא אמליץ 11.באיזו מידה תושפע דעתך לטובה מהידיעה ש"פריגת" פועלת בשוק הבינלאומי? ד.כלל לא 12.באיזה מבין הערוצים הבאים תעדיף לקרוא על חברת משקאות? ד. טלוויזיה 13.באיזו מידה הינך מושפע מפרסומות? ג.במידה מועטה 14.באיזו מידה הינך מבקר באתרי הבית של חברות משקאות? ד.כלל לא 15.לאיזו קבוצת גילאים אתה משתייך? גיל 16
16.הכנסה ממוצעת של משפחה עומדת על כ- 8,600 ₪ נטו בחודש. האם ההכנסה החודשית של משפחתך היא: ה. הרבה מעל לממוצע(אני חושבת.....
)
 

merlin888

New member
זה רק מגיל 20?

זה נשמע יותר מדי כמו סקר טלפוני של חברת סקרים
 

ליאוRוש

New member
כן, מצטערת

זה לא שום סקר של חברת סקרים, אני תלמידת י"ב, אבל אני שמחה שאת אומרת את זה. הקהל שבחרתי לחקור הוא מגיל 20 ומעלה.. הייתי שמחה גם שגילאי 16 יוכלו לענות על הסקר [זה גם היה חוסך עבודה, כי אז הייתי יכולה לבקש מאנשים בבי"ס..] אבל הגבילו אותי. תודה בכל מקרה..
 

B l a c k tears

New member
...

.מהי חברת המשקאות המועדפת עליך ביותר? א.פרימור ב.פריגת ג.תפוזינה ד.ספרינג ה.קריסטל ו.ג`אמפ -פרימור. 2. בחר את הסיבה החשובה בעיניך לבחירת משקה: א.בריאות ב.טעם ג.מחיר ד.מוניטין החברה -טעם ומחיר. 3.באיזו מידה משפיעה, לדעתך, פעילות בינלאומית של חברת משקאות על המוניטין שלה? א.במידה רבה ב.במידה סבירה ג.במידה מועטה ד. בכלל לא -במידה סבירה. 4.באיזו מידה הינך מתעניין בהיקף פעילותה של חברת משקאות לפני רכישת מוצריה? א.במידה רבה ב.במידה סבירה ג.במידה מועטה ד.כלל לא -כלל לא. 5.אילו מהפעולות הבאות משפיעות לטובה על מוניטין חברת משקאות, לדעתך? (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת) א.פיתוח סניפי החברה בעולם ב.ייבוא משקאות מחו"ל ג.ייצוא משקאות החברה למדינות בחו"ל ד. אף אחת מהתשובות כל התשובות. 6.באיזו תדירות אתה נוהג לקנות ממוצרי "פריגת"? א.תמיד ב.לעתים קרובות ג.לעתים רחוקות ד.אף פעם לעיתים רחוקות. 7.ציין את הסיבות לרכישת מוצרי "פריגת": א.טעם ב.בריאות ג.מחיר ד.מוניטין החברה ה. אחר ______ טעם. 8."פריגת" פועלת לדעתך: א.רק בישראל ב.גם במדינות אחדות ג.גם במדינות רבות בעולם רק בישראל[?]. 9.חברת "פריגת" לדעתך, היא חברה: א.טובה מאחרות ב.טובה כמו אחרות ג.טובה פחות מאחרות טובה כמו אחרות. 10.האם תמליץ לחבריך על קניית משקאות "פריגת" על-פני קנייה מכל חברה אחרת? א. אמליץ ב.לא אמליץ אמליץ. 11.באיזו מידה תושפע דעתך לטובה מהידיעה ש"פריגת" פועלת בשוק הבינלאומי? א.במידה רבה ב.במידה סבירה ג.במידה מועטה ד.כלל לא במידה סבירה. 12.באיזה מבין הערוצים הבאים תעדיף לקרוא על חברת משקאות? א. עיתון ארצי. ב. עיתון מקומי. ג. כתב עת(מגזין). ד. טלוויזיה ה. רדיו ו. שלטי חוצות ז. אינטרנט ח. אחר_______ שלטי חוצות. 13.באיזו מידה הינך מושפע מפרסומות? א.במידה רבה ב.במידה סבירה ג.במידה מועטה ד.כלל לא במידה סבירה. 14.באיזו מידה הינך מבקר באתרי הבית של חברות משקאות? א.במידה רבה ב.במידה סבירה ג.במידה מועטה ד.כלל לא כלל לא. 15.לאיזו קבוצת גילאים אתה משתייך? א29-20 ב.39-30 ג.49-40 ד.59-50 ה.60 ומעלה מתחת ל20. 16.הכנסה ממוצעת של משפחה עומדת על כ- 8,600 ₪ נטו בחודש. האם ההכנסה החודשית של משפחתך היא: א. הרבה מתחת לממוצע ב. מעט מתחת לממוצע ג. ממוצעת ד. מעט מעל לממוצע ה. הרבה מעל לממוצע ממוצעת.
 
תשובותיי

1.מהי חברת המשקאות המועדפת עליך ביותר? א.פרימור 2. בחר את הסיבה החשובה בעיניך לבחירת משקה: ב.טעם 3.באיזו מידה משפיעה, לדעתך, פעילות בינלאומית של חברת משקאות על המוניטין שלה? ד. בכלל לא 4.באיזו מידה הינך מתעניין בהיקף פעילותה של חברת משקאות לפני רכישת מוצריה? ד.כלל לא 5.אילו מהפעולות הבאות משפיעות לטובה על מוניטין חברת משקאות, לדעתך? (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת) א.פיתוח סניפי החברה בעולם 6.באיזו תדירות אתה נוהג לקנות ממוצרי "פריגת"? ג.לעתים רחוקות 7.ציין את הסיבות לרכישת מוצרי "פריגת": א.טעם ג.מחיר 8."פריגת" פועלת לדעתך: א.רק בישראל 9.חברת "פריגת" לדעתך, היא חברה: א.טובה מאחרות 10.האם תמליץ לחבריך על קניית משקאות "פריגת" על-פני קנייה מכל חברה אחרת? א. אמליץ 11.באיזו מידה תושפע דעתך לטובה מהידיעה ש"פריגת" פועלת בשוק הבינלאומי? ד.כלל לא 12.באיזה מבין הערוצים הבאים תעדיף לקרוא על חברת משקאות? ז. אינטרנט 13.באיזו מידה הינך מושפע מפרסומות? ב.במידה סבירה 14.באיזו מידה הינך מבקר באתרי הבית של חברות משקאות? ד.כלל לא 15.לאיזו קבוצת גילאים אתה משתייך? פחות. 16.הכנסה ממוצעת של משפחה עומדת על כ- 8,600 ₪ נטו בחודש. האם ההכנסה החודשית של משפחתך היא: נקסט.
 

victoria777

New member
שיהיה

1.מהי חברת המשקאות המועדפת עליך ביותר? ב.פריגת 2. בחר את הסיבה החשובה בעיניך לבחירת משקה: ב.טעם 3.באיזו מידה משפיעה, לדעתך, פעילות בינלאומית של חברת משקאות על המוניטין שלה? א.במידה רבה 4.באיזו מידה הינך מתעניין בהיקף פעילותה של חברת משקאות לפני רכישת מוצריה? ד.כלל לא 5.אילו מהפעולות הבאות משפיעות לטובה על מוניטין חברת משקאות, לדעתך? (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת) א.פיתוח סניפי החברה בעולם ב.ייבוא משקאות מחו"ל ג.ייצוא משקאות החברה למדינות בחו"ל 6.באיזו תדירות אתה נוהג לקנות ממוצרי "פריגת"? ג.לעתים רחוקות 7.ציין את הסיבות לרכישת מוצרי "פריגת": א.טעם 8."פריגת" פועלת לדעתך: א.רק בישראל 9.חברת "פריגת" לדעתך, היא חברה: ב.טובה כמו אחרות 10.האם תמליץ לחבריך על קניית משקאות "פריגת" על-פני קנייה מכל חברה אחרת? ב.לא אמליץ 11.באיזו מידה תושפע דעתך לטובה מהידיעה ש"פריגת" פועלת בשוק הבינלאומי? ד.כלל לא 12.באיזה מבין הערוצים הבאים תעדיף לקרוא על חברת משקאות? ח. אחר-למה שאני אקרא על חברת משקאות? 13.באיזו מידה הינך מושפע מפרסומות? ג.במידה מועטה 14.באיזו מידה הינך מבקר באתרי הבית של חברות משקאות? ד.כלל לא 15.לאיזו קבוצת גילאים אתה משתייך? א29-20 ב.39-30 ג.49-40 ד.59-50 ה.60 ומעלה אף אחת מהנ"ל 16.הכנסה ממוצעת של משפחה עומדת על כ- 8,600 ₪ נטו בחודש. האם ההכנסה החודשית של משפחתך היא: ג. ממוצעת
 

Tinkit16

New member
../images/Emo55.gif עונה, סתם לכייף :)

[מקווה שזה לא מפריע!
] 1.מהי חברת המשקאות המועדפת עליך ביותר? ב.פריגת 2. בחר את הסיבה החשובה בעיניך לבחירת משקה: ב.טעם 3.באיזו מידה משפיעה, לדעתך, פעילות בינלאומית של חברת משקאות על המוניטין שלה? ב.במידה סבירה 4.באיזו מידה הינך מתעניין בהיקף פעילותה של חברת משקאות לפני רכישת מוצריה? ב.במידה סבירה 5.אילו מהפעולות הבאות משפיעות לטובה על מוניטין חברת משקאות, לדעתך? (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת) א.פיתוח סניפי החברה בעולם ב.ייבוא משקאות מחו"ל ג.ייצוא משקאות החברה למדינות בחו"ל 6.באיזו תדירות אתה נוהג לקנות ממוצרי "פריגת"? ב.לעתים קרובות [מיץ תפוזים
] 7.ציין את הסיבות לרכישת מוצרי "פריגת": א.טעם ב.בריאות ד.מוניטין החברה 8."פריגת" פועלת לדעתך: *. אין לי מושג
9.חברת "פריגת" לדעתך, היא חברה: א.טובה מאחרות 10.האם תמליץ לחבריך על קניית משקאות "פריגת" על-פני קנייה מכל חברה אחרת? א. אמליץ [אם ישאלו.] 11.באיזו מידה תושפע דעתך לטובה מהידיעה ש"פריגת" פועלת בשוק הבינלאומי? ב.במידה סבירה 12.באיזה מבין הערוצים הבאים תעדיף לקרוא על חברת משקאות? *. לא משנה לי 13.באיזו מידה הינך מושפע מפרסומות? ב.במידה סבירה 14.באיזו מידה הינך מבקר באתרי הבית של חברות משקאות? ג.במידה מועטה [קוקה קולה וזה...] 15.לאיזו קבוצת גילאים אתה משתייך? *. מתחת ל20 16.הכנסה ממוצעת של משפחה עומדת על כ- 8,600 ₪ נטו בחודש. האם ההכנסה החודשית של משפחתך היא: *. גרה בקיבוץ, וההכנסות הולכות אחרת...
 

ליאוRוש

New member
תודה :) אני חושבת לשנות את זה ל-15

ומעלה.. כי אני רואה שיש הרבה אנשים שרוצים לענות בגילאים האלה. אבל אני צריכה אישור מהמורה אז אני מחכה לזה :) תודה על השאלון שענית, אני אשתמש בו.
 
למעלה