שאלה

מצב
הנושא נעול.

זרבובה

New member
שאלה

שאלה
אני עובדת במקום קבוע 7 שנים ומעולם לא ניצלתי חופשת מחלה מהם החוקים לגבי חופשת מחלה? בתודה
 
כל עובד זכאי

שאלה
אני עובדת במקום קבוע 7 שנים ומעולם לא ניצלתי חופשת מחלה מהם החוקים לגבי חופשת מחלה? בתודה
כל עובד זכאי
לדמי מחלה, יום וחצי מחלה לכל חודש עבודה באותו מקום עבודה. היינו, 18 יום בשנה עם זכות צבירה עד 90 יום. בשונה מפדיון חפשה, אי אפשר לפדות ימי מחלה ואין חובה על המעביד לשלם תמורת ימי מחלה שלא נוצלו. אלא, אם קיים חוזה עבודה קיבוצי או אחר על פיו הוסכם אחרת.
 

זרבובה

New member
מה לגבי עובד מדינה?

כל עובד זכאי
לדמי מחלה, יום וחצי מחלה לכל חודש עבודה באותו מקום עבודה. היינו, 18 יום בשנה עם זכות צבירה עד 90 יום. בשונה מפדיון חפשה, אי אפשר לפדות ימי מחלה ואין חובה על המעביד לשלם תמורת ימי מחלה שלא נוצלו. אלא, אם קיים חוזה עבודה קיבוצי או אחר על פיו הוסכם אחרת.
מה לגבי עובד מדינה?
 
מה בדיוק השאלה?

מה לגבי עובד מדינה?
מה בדיוק השאלה?
על עובד מדינה חלות הוראות התקשי"ר (אשר בד"כ מטיבות עם העובד, לדוגמא: עובד מדינה זכאי ל-2.5 ימי מחלה לכל חודש), כמו כן, בתנאים מסויימים, זכאי עובד מדינה לפיצוי בגין ימי מחלה לא מנוצלים. מה בדיוק את מבקשת לשאול?
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה