שאלה

שאלה

הספר תנ"ך כיפי שאנחנו מכירים אותו היום מי כתב אותו? איך? ועל סמך מה? או שניתן לנו הספר מבוראה עולם כתוב במלואו כמו שאנחנו מכירים אותו היום הסבר מלא ומפורש היתב התקבל בברכה תורה מראש
 
למעלה