שאלה

u 1000

New member
כן (למעט חריגים)

הבעיה היא להוכיח קיומו של ההסכם ולהוכיח את פרטיו של ההסכם.
 
למעלה