שאלה

שאלה

יש לי אתרים שקופצים כל הזמן, 100% שיש תוכנת ריגול במחשב, עשיתי סריקות עם Ad-Aware SE Personal ועדיין יש. יש אולי עוד תוכנה שיכולה לעזור לי?
 

andav

New member
בהחלט

הורד את התוכנה הזו,הפעל,לחץ SCAN ואז על SAVE LOG. תעלה את הקובץ לכאן.
 
מה זה אומר?

Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 6:35:19 PM, on 21/11/2004 Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe C:\WINDOWS\System32\VTTimer.exe C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe C:\Program Files\NetLimiter\NetLimiter.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUNOTIFY.EXE C:\WINDOWS\system32\explorer.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Winamp\winamp.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\mIRC\mirc.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Documents and Settings\Arik Davidov\שולחן העבודה\HijackThis19802.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/forumpage.asp?forum=13 O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &???? - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [ICQ Lite] C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe -minimize O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe" O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe" O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [NetLimiter] C:\Program Files\NetLimiter\NetLimiter.exe /s O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ALUAlert] C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUNOTIFY.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [explorer] C:\WINDOWS\system32\explorer.exe -go -c7 -w4 O4 - HKLM\..\Run: [Windows AdControl] C:\Program Files\Windows AdControl\WinAdCtl.exe O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\RunOnce: [ICQ Lite] C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe -trayboot O9 - Extra button: ICQ 4.1 - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111113457} - file://c:\ied_s7m.cab O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-511111113457} - file://c:\x.cab O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-511111113458} - file://c:\x.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1100555162403 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{71D8DD7C-9648-4D81-8956-0D5F6D4854F7}: NameServer = 192.115.106.35 62.219.186.7 O21 - SSODL: SystemCheck2 - {54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34545} - C:\WINDOWS\System32\vbsys2 (file missing)
 

andav

New member
שלום לך

לך ל-
My computer -> Tools -> Folder options -> view -> show hidden files and folders​
לחץ apply ואשר. לך להוספה והסרה של תוכניות ובדוק אם יש לך תוכנה בשם : windows ad control. אם כן,הסר. עכשיו,כנס לתוכנה hijackthis וסמן ב- V את השורות הבאות:
O4 - HKLM\..\Run: [Windows AdControl] C:\Program Files\Windows AdControl\WinAdCtl.exe O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111113457} - file://c:\ied_s7m.cab O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-511111113457} - file://c:\x.cab O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-511111113458} - file://c:\x.cab O21 - SSODL: SystemCheck2 - {54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34545} - C:\WINDOWS\System32\vbsys2 (file missing)​
עכשיו עשה restart למחשב(הפעלה מחדש) וכנס ל- safemode ע"י לחיצה על F8 - כמה פעמים - כאשר המחשב מתחיל לעלות(שיש עדיין את המסך השחור),עד אשר תגיע לתפריט, שאחת האפשרויות בו תהיה safemode. בחר בה. לאחר עליית המחשב ,מחק את הקבצים הללו:
C:\Program Files\Windows AdControl\WinAdCtl.exe - פה אפשר למחוק את הספרייה Windows AdControl c:\ied_s7m.cab c:\x.cab​
עכשיו,עשה restart רגיל ללא שום התערבות ואחרי עליית המחשב:
My computer -> Tools -> Folder options -> view -> do not show hidden files and folders​
לחץ apply ואשר. בהצלחה.
 
לפני שאני ממשיך

ראשית הווינדוס שלי בעברית לצערי (אפשר לשנות?) וכבר הייתי מקודם על הצגת כל הקבצים. אין לי תוכנה בשם windows ad control. להמשיך לפי ההוראות שלך למרות זאת?
 
למעלה