שאלה:

שאלה:

מה הנזקים שיכולים להגרם משהייה ממושכת במשקל נמוך [1.68, 40 ק"ג]? תודה.
 
למעלה